Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du en god utdanning innen gastrokirurgi? Da er Lillehammer stedet for deg!

Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling.

Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte, traumer og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen, innen ortopedi, reumakirurgi og gastrokirurgi.  Avdelingen har fokus på faglig utvikling og en læringskultur. Kirurgiske LIS 2 og 3 inngår i Sykehuset Innlandets rotasjonsordning. Sykehuset Innlandet legger til rette for kar- og urologitjeneste ved Hamar sykehus og gruppe 1 tjenesten ved OUS.  

Kirurgisk avdeling er seksjonert med seksjoner for ortopedi og gastrokirurgi. Gastrokirurgisk seksjon bemannes med 6 overleger og 6 leger i spesialisering. Seksjonen har eget kvalitetsregister, som gir god mulighet for faglig fordypning og forskning. 

Lillehammer og omegn  byr på flott natur og et rikt utvalg av fritidsaktiviteter.

 Ved kirurgisk avdeling Lillehammer er det ledige følgende stillinger med oppstart september etter avtale. 

-LEGE I SPESIALISERING, 2 x 100 % vikariat som LIS 2 innen gastrokirurgi.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • 6 delt vaktordning
 • Deltar i den daglige aktiviteten som innebefatter poliklinikk, endoskopier, operasjoner og sengepostarbeid.
 • LIS 2 har et selvstendig veiledningsansvar for LIS 1.
 • Internundervisning.  

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Interesse for kirurgi

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Robust
 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse for kirurgi
 • Kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En spennende avdeling med fokus på faglig utvikling og læring
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Moger
Tittel: Seksjonsoverlege - gastro
Telefon: 48018389
Navn: Mari Einemo Grimsrud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41561425
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, LillehammerSykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigsgate 17
2609 Lillehammer