Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om Gatehospitalet
Gatehospitalet er et somatisk helsetilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten (lavterskeltilbud). Vi tilbyr pasientene:
 • medisinsk utredning og behandling ved langvarig/kronisk sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse, men som kan ha behov for spesialist oppfølging i sykdomsforløpet
 • medisinsk overvåking og behandling ved underernæring, fysisk utmattelse og helsemessig kollaps.
 • medisinsk stabilisering før elektive innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende •
 • Palliativ behandling og terminal pleie i livets siste fase.
De vanligste innleggelsesårsakene er:
Smertetilstander, nyresvikt, kols, sår/abscesser, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner inkludert HIV/hepatitt C, kreftsykdommer, DVT, generelt nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativ behandling, tannbehandling, helseutredning etc
Under oppholdet får pasientene substitusjonsmedisin. Rusmidler utover dette tillates ikke. I behandlingen deltar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, fysioterapeut, renholder og administrasjonsmedarbeider.
Det er viktig for oss at de som ansettes ved Gatehospitalet er lojale mot Frelsesarmeens verdigrunnlag.
 
Kvalifikasjoner
Lege med full autorisasjon.
Ved ansettelse vektlegges:
 • Faglig dyktighet
 • Kunnskap om Infodoc EPJ system er en fordel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,
 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet.
 • Gode datakunnskaper er en fordel.
 • Empati for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi trenger deg som kan bidra til at pasientene får omsorg, pleie og behandling fra kyndige og omsorgsfulle fagpersoner.
Arbeidsoppgaver
Legene ved Gatehospitalet har ansvar for daglig oppfølging og initiering av medisinsk behandling av pasientene. Prosedyrer for pasientbehandling er utarbeidet. Pasientdokumentasjon føres i Infodoc EPJ system. Oppgavene ved Gatehospitalet er svært varierte. Medisinsk behandling, omsorg og miljøterapi er sentrale oppgaver. Alt personell er tett på pasientene og spiser bl.a. lunsj sammen med dem som en del av miljøet. Inntak av pasienter skjer i samråd med avdelingssykepleier i inntaksmøter.
Daglig leder skal se til at Gatehospitalet oppfyller sitt mandat som gjelder inntak av pasienter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Frelsesarmeen Gatehospitalet Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Trude Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91706043/53012419
E-post: trude.hansen@frelsesarmeen.no
Navn: Arve Bang
Tittel: Overlege
Telefon: 91374656
E-post: arve.bang@frelsesarmeen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gatehospitalet Bergen
Tunesvegen 35
5264 GARNES