Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Hundvåg legesenter.
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har legevaktstilplikt.
Kommunen er tilknyttet nasjonal alis tilskuddsordning.

Hundvåg legesenter:
Ledig fastlegehjemmel fra 1. jan 2024. Mulig med tidligere overdragelse etter avtale.
Listen består pr i dag ca 1400 pasienter. 
Hundvåg Legesenter er sentralt lokalisert i Hundvågsenteret med umiddelbar nærhet til godt kollektivtilbud og gode parkeringsmuligheter for både ansatte og pasienter. Senteret har pr i dag fire fastlegehjemler, alle spesialister i allmennmedisin og 3,5 årsverk hjelpepersonell. Legesenter har EKG, 24t BT måling og spirometri i tillegg til velfungerende laboratorietjeneste. 
Journalsystem: CGM

Kontakt daglig leder Kristin Medhus tlf 97199037 eller hjemmelshaver Paal Andre Skjærpe tlf 40893989

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men det er ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og fastlege
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommunen.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Hundvåg legesenter
Hundvågveien 41
4085 HUNDVÅG