Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du på jakt etter et eventyr i nord?

Vi søker nå Alta kommunes nye fastlege (listetak 600)

Les mer om stillingen lengre ned i annonsen.

Med landets største Distriktsmedisinske senter byr Alta på mye spennende og lærerikt. DMS-tilbudet inneholder legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her får du et stort og godt fagmiljø, med mange gode kollegaer.

Kommunen har fem legesentre med til sammen 28 fastleger og fem LIS1 leger. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km.

Kommunen tilbyr:
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Forsterket basistilskudd 
 • Kompensasjon til ALIS for lavere listestørrelse
 • Hjemmekontorløsning
 • 3 måneder permisjon hvert 3. år
 • Kommunen disponerer bolig og er behjelpelig med vikar til ferieavvikling
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin

Andre fordeler:
 • Gratis barnehage
 • Mulighet for å få slettet 20 % (inntil 30 000 kr per år) av studielånet ditt hos Lånekassen
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt (18,5 %)
 • Ekstra fradrag på skatten (Finnmarksfradrag)
 • Bortfall av forbruksavgift på strøm
 • Bortfall av mva på strøm

Alta er et naturlig knutepunkt og stoppested i den arktiske regionen. Det stabile klimaet muliggjør en unik samling av spennende aktiviteter året rundt. Byen er urban, varm og imøtekommende. Det er også folkene som bor i byen.


OM STILLINGENE
 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende( som ALIS kan du velge fastlønn første 2 år)
 • Veiledning og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Legesenteret har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr
 • Det kan knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke.
 • Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.
 • Alle legesentrene drives privat og leier utstyr og personell fra Alta kommune iht. avtale. 

Hvem er du? For kollegaene er det viktig å opprettholde et godt arbeidsmiljø og og derfor håper vi at du: 
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert
 • bidrar til godt arbeidsmiljø

Krav til stillingene:
 • Fullført LIS1/turnus
 • Norsk språk
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges


Legetjenesten fikk vedtatt en ny handlingsplan i kommunestyret september 2022. Flere tiltak for rekruttering og stabilisering er iverksatt. Det planlegges også ytterligere tiltak som å redusere listelengder, samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger.

Velkommen som søker!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktperson
Navn: Nimo Abokor
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 94817541
E-post: nimo.abokor@tidsskriftet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Markveien 51
9510 ALTA
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og veiledning for leger

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image