Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Time kommune søker etter ein fastlege til nyoppretta heimel ved Sandtangen legesenter på Bryne.

Sandtangen legesenter er sentralt plassert i sentrum av Bryne, like ved togstasjonen.
Legesenteret består av 7 fastlegar, både spesialistar i allmennmedisin og legar under spesialisering.
Me har eit inkluderande arbeidsmiljø der trivsel i arbeidskvardagen står i fokus, anten det gjeld det faglege eller det sosiale. Legar i spesialisering får god rettleiing og supervisjon, med låg terskel for å drøfte ting i kollegiet.

Me har eit fantastisk hjelpepersonell som består av sjukepleiarar, bio-ingeniør og helsesekretær. Desse er svært veldrevne og sjølvstendige i sine arbeidsoppgåver.
Legekontoret er moderne utstyrt i flotte lokale. Me har blant anna EKG, spirometri og ultralyd som brukast i den diagnostiske kvardagen.   
Legesenteret har Webmed som journalsystem. Dette er eit svært godt journalsystem, som er enkelt å setta seg inn i.

Time kommune vil legga til rette for næringsdrift. Oppstart etter avtale. Søkjarar kan verta kontakta fortløpande.

Arbeidsoppgåver
 • Følgja opp pasienter på liste
 • Legevakt ca. 32 delt i Klepp (kveld/helg) og ca. 60 delt i Hå (natt)
 • Andre kommunale legeoppgåver i inntil 20 % stilling kan vera aktuelt
 • Delta i administrative oppgåver ved felles drift av legesenteret

Kvalifikasjonar
 • Lis 3 eller spesialist i allmennmedisin
 • Norsk autorisasjon og refusjonsrett
 • Beherska norsk munnleg og skriftlig minst på nivå B2.
 • Krav om politiattest

Personlege eigenskapar
 • Interessert i allmennmedisin
 • Strukturert og sjølvstendig
 • God på samhandling og samarbeid
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Me tilbyr
 • ALIS-tilskot under spesialiseringa
 • Grunntilskot for 800 pasientar
 • Etableringstilskot på 300 000
 • Rettleiing under spesialiseringa
 • Økonomikurs i regi av Skape
 • Eit godt fagleg arbeidsmiljø
 • Kjekke kollegaer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Mosdøl
Tittel: Fastlege og dagleg leiar Sandtangen Legesenter
E-post: torbjorn.mosdol@sandtangen.nhn.no
Navn: Øystein Fjetland Øgaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 456 62 014
E-post: oystein.fjetland.ogaard@time.kommune.no
Navn: Lene Hammervold Olsen
Tittel: Verksemdsleiar helse og rehabilitering
Telefon: 922 84 538
E-post: lene.hammervold.olsen@time.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandtangen medical center
Kirsten Brynes veg 7
4344 BRYNE