Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Molde kommune er rik på natur og friluftsliv, og det er kort vei mellom fjord og fjell. Turområdene er godt tilrettelagt, med turstier både til fots, på sykkel eller ski. Om du liker fjell, fjord eller alt imellom - vi har det i Molde! På nettsiden molde.no finner du mer informasjon om det Molde har å by på.

Vi søker nå fastleger til Midsund legekontor, som ligger på ei øy rett utenfor Molde sentrum, ca 10 min kjøring fra sentrum til ferga. Otrøya har et av Norges vakreste fjellområder som ligger midt i havgapet.

Se mer her: Midsundtrappene - Digergubben og Midsundhornet | Hiking | Midsund | Norway (visitnorway.no)

Stillingstype
  • Det er 2 ledige hjemler på legekontoret i Midsund, Molde kommune.
Arbeidssted
Midsund legekontor har fine lokaler i nærheten av Midsund omsorgssenter, helsestasjon og fysioterapitilbud.

Legene har 8.2-avtaler som selvstendig næringsdrivende.

Det er kommunal ledelse og gode samarbeidsrutiner mellom ledelse, medarbeidere og leger.

Vi legger vekt på trivsel og godt samarbeid, og fagutvikling løftes fram.

Legesenteret har 2 fastlegehjemler og har tilknyttet 2000 pasienter. I tillegg har legekontoret LIS-1.

I tillegg kommer 2,2 årsverk hjelpepersonell.

Vi bruker journalsystemet Hove Pasientsky. Alle kommunale legekontor går over til helseplattformen når den er klar.

Betingelser
Det er primært ønskelig at driften baseres på selvstendig næringsdrivende leger.

Vi åpner likevel for mulighet til å velge fastlønnsavtale med ramme på kr 1.100.000,- i fast lønn og 15 % av HELFO/egenandel.

Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk.

Vi er også åpen for å diskutere andre løsninger for avlønning og arbeidsformer.

Med fastlegestillingene følger noen kommunale oppgaver på omsorgssenteret, skolehelsetjeneste og helsestasjon, samt deltakelse i Molde interkommunale legevakt. Legevakten har lav vaktbelastning.

Du er velkommen til dialog med oss omkring stillingen og betingelser.

Økonomisk støtte
  • Kommunen får innvilget tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden på inntil kr 367 000 per år. Dette innebærer kompensasjon til bl.a. kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
  • Kommunen vil tilrettelegge for spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og sørger for tildeling av veileder.
Kvalifikasjoner som kreves i alle fastlegehjemlene
  • Søker må minimum ha norsk autorisasjon som lege, norsk LIS-1 tjeneste og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon.
  • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
  • Søkere uten godkjent spesialitet må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
  • Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Personlig egnethet vektlegges

Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til intervju.

Søkerliste
Søkerliste kan bli offentliggjort.
----
Molde kommune
Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.

Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Legekontoret i Midsund
Kontaktpersoner
Navn: Roy Skarshaug
Telefon: 951 11 015
Navn: Tove Martinsen
Telefon: 957 34 073
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Midsund
Bukthaugvegen 2
6475 MIDSUND