Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken er St Olav hospital sitt «sykehus» for barn og unge. Her er barne- og ungdomsmedisin med alle fagområder,
barnekirurgi, barneortopedi og habiliteringstjenesten for barn og unge samlet.
I tråd med kravene for tilrettelegging for barn og ungdom på sykehus, ytes
spesialisthelsetjenester for barn og unge opp til de er 16- 18 år her. Det er
regionens ledende barne- og ungdomsklinikk med en rekke regionale og nasjonale
funksjoner.

Avdeling Nyfødt intensiv tar imot ca 500 pasienter i året, og har lokal - og regional funksjon for premature og syke nyfødte, regional funksjon innen nevrokirurgi og delvis landsfunksjon innen nyfødtkirurgi. Avdelingen er delt i 4 seksjoner. Tre seksjoner organiserer sykepleietjenestene innen henholdsvis akutt, intensiv og overvåkning og en seksjon organiserer legetjenestene innen hele avdelingens ansvarsområde.

Avdeling nyfødt intensiv er klinikkens nest største avdeling og har totalt ca 120 stillinger.
Vårt felles verdigrunnlag på St. Olavs Hospital er trygghet, respekt og kvalitet.
I Barne- og ungdomsklinikken identifiserer vi oss med St. Olavs verdigrunnlag, og har en kultur som kjennetegnes av helhet likeverd og medbestemmelse.
Vi har ledig en fast stilling som overlege på Barne- og ungdomsklinikken, med tilknytning til Nyfødt intensiv. Overleger ved Nyfødt intensiv har også ansvar for pasienter på Barn intensiv, i ett tett faglig samarbeid med anestesiavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av syke nyfødte og for tidlig fødte
 • Intensivbehandling av større barn
 • Veiledning og undervisning av leger i spesialisering
 • Undervisning av medisinstudenter
 • Poliklinikk og visittgang

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer eller anestesiologi
 • Erfaring med intensivbehandling av nyfødte og større barn
 • Vitenskapelig kompetanse er ønskelig 
 • Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig


Dersom søkeren har spesialistgodkjenning fra annet land enn Norge må det søkes om norsk autorisasjon.

Personlige egenskaper

 • Må håndtere svingende arbeidsmengder og høyt tempo i arbeidshverdagen.
 • Faglig engasjement.
 • Respektfull framtreden overfor pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Spiller på lag og har evne til å skape tillit og trygghet teamet.

Personlig egnethet vil vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Arbeid på en avdeling med ett engasjert og tett tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Laila Øie
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92233433
E-post: laila.oie@stolav.no
Navn: Janicke Marita Syltern
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72571797
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling Nyfødt intensiv, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim