Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som har et oppriktig engasjement for vår pasientgruppe og som vil bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen. I vår klinikk kan vi tilby en variert og spennende jobb i et godt kollegium. Tromsø byr på et rikt kulturliv og spektakulære fritidsmuligheter!

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, lokalisasjon Storsteinnes, har ledige vikariater for lege i spesialisering i psykiatri.

Søkere uten turnus/LIS1-tjeneste oppfordres også til å søke. Vi kan tilby tidsbegrenset stilling. 

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrien i UNN er fordelt og funksjonsfordelt på de ulike lokalisasjoner i Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan, Storslett og Storsteinnes og består av 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i psykiatri. De endrede kravene til spesialistutdanningen i psykiatri vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for.

Om Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø: 

Senteret består av tre seksjoner; Poliklinisk seksjon, Døgnseksjon og Medikamentfritt behandlingstilbud. Senteret gir tilbud til befolkningen i Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner. Senteret er en del av Avdeling Nord, som i tillegg består av Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms. Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø har virksomhet både i Tromsø og på Storsteinnes. Storsteinnes har voksenpsykiatrisk poliklinikk og døgnenhet. Disse er organisert som to enheter, men har hatt samarbeid når det gjelder pasientforløp.

VPP Storsteinnes gir poliklinisk psykisk helsehjelp og rusbehandling. Døgn Storsteinnes gir psykisk helsehjelp og rusbehandling i form av akutte, elektive og brukerstyrte innleggelser. VPP Storsteinnes har 8 årsverk, og består av et tverrfaglig sammensatt team med leger, psykologer, klinisk sosionom og psykiatrisk sykepleier. Døgn Storsteinnes består av en tverrfaglig sammensatt erfaren personalgruppe. Døgnenheten har 9 døgnplasser.  

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser
 • utredning, diagnostisering, vurdering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • bidra til faglig utvikling gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • samarbeid internt og eksternt
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert helsepersonell
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid og psykisk helsehjelp på døgnenhet
 • Ønskelig med kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere
 • Ønskelig med erfaring fra forskning og forskningsinteresse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst, tålmodig, fleksibel og trives med å arbeide i team

Vi tilbyr

 • tilsetting i henhold til gjeldende overenskomster
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • både poliklinisk og døgnpraksis i forbindelse med spesialisering
 • mulighet for veiledning fra spesialist og spesialisering
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • godt arbeidsmiljø
 • behjelpelig med bolig

Ved interne omrokeringer kan det også bli ledige vikariater av forskjellig varighet.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Herman Tvete
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92080844
E-post: herman.tvete@unn.no
Navn: Vemund Nordnes Myrbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99701450
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Arnulv Eide-veien 6
9050 Storsteinnes
Søk på stillingen