Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du godt humør?  Liker du at det er «høyt under taket»?  Har du lyst til på bli vår nye kollega?  
Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsfellesskap!

Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger. 

Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.

Vi søker etter spesialist i mikrobiologi i 100 % fast stilling. LIS med kort tid igjen til ferdig spesialisering vil også bli vurdert. 

Seksjon for mikrobiologi har ansvaret for mikrobiologisk diagnostikk for begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Sykehuset ligger sentralt i Levanger med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter.  Levanger har gode kollektivtilbud, og ligger ca 45 km fra Trondheim lufthavn, Værnes.

Vi utfører et bredt utvalg av analyser og tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten og vi utførte i 2022 ca 200 000 analyser.

Vi kan by på engasjerte, dyktige og inkluderende arbeidskollegaer som setter faglig kvalitet høyt.  Vi har også et nært og godt samarbeid med fagmiljøet ved St.Olavs hospital.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og også rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  I avdelingen har vi i dag dyktige ansatte fra flere ulike land og kulturer.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgave er generell medisinsk faglig rådgivning innen alle fagområder av mikrobiologisk diagnostikk, både internt i avdelingen og mot våre rekvirenter. I dette ligger et bredt spekter av oppgaver.
 • Delta i regionale og nasjonale fagnettverk 
 • Bidra til å videreutvikle fagområdet medisinsk mikrobiologi i Helse Nord-Trøndelag gjennom tett tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta på interne og eksterne møter om strategi, faglige vurderinger innen fagområdet
 • Opplæring, veiledning og internundervisning av bioingeniører og LIS
 • Ha fokus på forskning og utvikling
 • Bidra til at smittevern, melderutiner, resistensovervåkning og antibiotikabruk blir fulgt opp

Kvalifikasjoner

 • Du må være spesialist i medisinsk mikrobiologi, eller LIS innen mikrobiologi med kort tid igjen
 • Du må ha norsk autorisasjon
 • Gode datakunnskaper
 • Kunne beherske skandinaviske språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Stå på vilje og lyst til nye utfordringer
 • Nøyaktig og faglig interessert 
 • Har god rolleforståelse, er løsningsorientert, endringsvillig og faglig selvstendig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasienter og kolleger
 • Har evne til å forstå helhet og sammenhenger, og gjøre riktige prioriteringer i tråd med avdelingens og Helse Nord-Trøndelags behov og mål
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både i team og selvstendig
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Evne til å engasjere

Arbeidsmiljøet betyr mye for oss, og det er viktig at du vil trives med både arbeidsoppgaver og miljøet. Derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø, også med enkeltarrangementer av sosial karakter utenom arbeidstid
 • Gode velferdsordninger med bl.a. bedriftsidrettslag
 • Opplæring av nyansatte etter individuell opplæringsplan
 • Spennende og variert arbeid i en hektisk hverdag
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Kvam
Tittel: Seksjonsleder, medisinsk mikrobiologi
Telefon: 74023005
E-post: geir.kvam@hnt.no
Navn: Kjetil Landsem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4774098133
E-post: kjetil.landsem@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for intern service, Avdeling for laboratoriemedisin
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER