Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for laboratoriemedisin har akkreditert blodbankvirksomhet i Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike, samt en tappestasjon ved Hallingdal sjukestugu. Avdelingen tapper årlig ca. 12.000 enheter fullblod, produserer ca. 2000 enheter trombocyttkonsentrat og utfører årlig ca. 70.000 immunologiske analyser .
Avdelingen har tre overlegestillinger. Det må påregnes arbeidsoppgaver ved alle 4 seksjoner. Hovedarbeidssted kan være Drammen eller Bærum.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle blodbankene i Vestre Viken
 • Bidra til at avdelingens ressurser utnyttes på en god og hensiktmessig måte
 • Påse at avdelingens medisinske virksomhet er i samsvar med god faglig standard, herunder sikre at den faglige virksomhet er innenfor rammer gitt i gjeldende lovkrav, forskrifter og nasjonale, regionale og lokale strategier
 • Rådgivning og undervisning av avdelingens ansatte og rekvirenter.
 • Vurdere og godkjenne planer for og resultater av validering/verifisering
 • Utføre legearbeid som spesialist

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, men erfarne LIS-leger oppfordres også til å søke.
 • Vi ønsker oss en overlege som kan være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle seksjonen og avdelingen, og som er opptatt av kvalitets- og forbedringsarbeid.
 • Søker må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne.
 • Evne til å se helhetlig, være ryddig og ha beslutningskraft.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig stimulerende miljø i utvikling.
 • Fagutvikling og mulighet til forskning.
 • Nært samarbeid internt i avdelingen og med kliniske avdelinger.
 • Fleksibilitet i fht til å kombinere stillingen med annen stilling om det er ønskelig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Trude Steinsvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 57 900
Navn: Thomas Larsen Titze
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 412 76 920
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Laboratoriemedisin, Vestre Viken HF
Drammen sykehus
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image