Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig fast overlegestilling (spesialist i øyesykdommer) ved øyeavdelingen, Sørlandet sykehus HF. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (øye) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Professoratet er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør, med mulighet for forlengelse ved utvidelse av pilot-perioden.

Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) har over 7000 ansatte og tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. SSHF har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet.
Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste.
Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen her.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). 
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse:
http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Kontaktpersoner vedrørende hovedstillingen:
Avdelingssjef Espen Ringvold, 37 01 49 09
 
Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no 

Søknader skal sendes elektronisk via webcruiter ved å klikke Søk her i annonsen

   

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i hovedstillingen:

 • Øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus HF har all øyebehandling og øyekirurgi samlet i Arendal. Øyeavdelingen har egen netthinneklinikk for medisinsk retinabehandling, poliklinikk for barn/samsyn og moderne øyepoliklinikk som er godt utstyrt. Avdelingen har 2 egne operasjonsstuer og femtosekundlaser for kataraktkirurgi. I tillegg til generell oftalmologisk poliklinikk, driver avdelingen utstrakt virksomhet innen kataraktkirurgi, medisinsk retinabehandling, glaukomkirurgi, okuloplastikk og pediatrisk oftalmologi. Avdelingen har digitalisert fotosystem for både ekstern foto, spaltelamper og fundusfotografering. Avdelingen har også egen kirurgisk treningslab for blant annet kataraktkirurgi.
 • Øyeavdelingens ansatte består for tiden av 9 overleger, 5 leger i spesialisering, 3 optikere, 1 ortoptist og en sykepleieenhet med enhetsleder og 20 sykepleiere/operasjonssykepleiere. Administrasjon av øyepasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling.
 • Den som ansettes vil inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.  Overleger har p.t. hjemmevaktordning, med bakvakt-funksjon. Som hovedfunksjon er den kliniske delen av stillingen tiltenkt å primært gå inn i den daglige driften av netthinneklinikken.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner vektlegges
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Espen Ringvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37014909
E-post: ESPEN.RINGVOLD@SSHF.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kombinasjonsstilling mellom øyeavdelingen og åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis 20% i øyesykdommer ved Institutt for klinisk medisin, UiO  
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image