Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet.
Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste.
Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) er sørlandets største kompetansebedrift, har over 7000 ansatte og tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. SSHF har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Det er ledig fast overlegestilling (spesialist i Øre-nese-halssykdommer) ved Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH), Sørlandet sykehus HF. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (ØNH) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Professoratet er finansiert for en periode på 2 år, som er pilot-perioden for UiO Campus Sør, med mulighet for forlengelse ved utvidelse av pilot-perioden.

Avdelingen er bemannet med 9 overleger, 6 leger i spesialisering, 2 oralkirurger og 1 tannlege. Totalt ca 74 ansatte fra forskjellige fagområder.
ØNH-avdelingen har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen her.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). 
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse:
http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Kontaktpersoner vedrørende hovedstillingen SSHF:
Avdelingssjef Jorunn Sandvik mobil 902 21 949
 
Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no 

Kun elektroniske søkander via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i hovedstillingen:

 • Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH), ved Sørlandet sykehus er en del av Klinikk for somatikk i Sørlandet sykehus, og har virksomhet både i Arendal og Kristiansand. Alle leger jobber ved begge lokasjoner. I Kristiansand finnes avdelingens sengepost og døgnkontinuerlig vaktberedskap, som dekker hele Agder. I Arendal har vi oralkirurgisk seksjon. Begge lokasjoner har poliklinikk, hørselssentral, operasjoner i lokal og narkose. Avdelingen håndterer alle fagets medisinske og kirurgiske disipliner, bortsett fra bløtdelskreft som er sentralisert til OUS. Vi tilbyr allergi- og søvnutredning, samt behandling av disse lidelsene.
 • Søker må kunne innfri krav om utrykning i vakt innen 20 minutter fra bostedsadresse. P.S kan bli endret til 30 min

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i Øre-nese-halssykdommer
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner vektlegges
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Jorunn Sandvik
Tittel: Avdelingssjef ØNH
Telefon: 902 21 949
E-post: jorunn.sandvik@sshf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kombinasjonsstilling mellom Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH) og åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis 20% i Øre-nese-halssykdommer ved Institutt for klinisk medisin, UiO  
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image