Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en faglig engasjert lege som vil jobbe for å styrke det samlede kommunale arbeidet innen migrasjonshelse- og helsestasjon/skolehelsetjenesten og som ønsker å være med på å videreutvikle tilbudet. Arbeidsområdet er barn, unge, migranter og deres familie. Vi søker deg som ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid der screening og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Du vil jobbe tett med de andre ansatte i migrasjonshelse og helsestasjon/skolehelsetjenesten, og videre samarbeide tverrfaglig med andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Du vil bli en del av et godt faglig og sosialt fellesskap med de øvrige ansatte ved Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste. Arbeidssted vil bli ved Stjørdal helsestasjon.

Vi søker både etter deg som er interessert i fast stilling og deg som ønsker vikariat på ca 1 års varighet. Stillingen kan deles opp - 20% migrasjonshelse- og 10-30 % helsestasjon/skolehelsetjenesten, dette må oppgis i søknaden. Stillingsstørrelse og oppstartsdato kan diskuteres. 

Stjørdal kommune er en stor organisasjon med ansvar for mange fagområder. Andre arbeidsområder og stillingsstørrelser kan også våre aktuelle og vi vil benytte søkelisten for tilsetting i stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav.

Arbeidsoppgaver

Migrasjonshelsetjenesten:

Målgruppen for stillingen er nyankomne flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente fra mellom- og høyendemiske områder. Arbeid består i å gjennomføre den første kartleggingssamtalen og helsescreeningen etter bosetting.  Hovedfokus er på psykososiale forhold, infeksjonssykdommer, forebyggende helsearbeid, smittevernarbeid og orientering om norsk helsevesen.

Helsestasjon/Skolehelsetjenesten:

Målgruppen for stillingen er barn, unge og deres familier legen møter via helsestasjon/skolehelsetjenesten. Lege er en sentral aktør i tjenesten og skal bidra til et helhetlig og tverrfaglig tilbud. Legens rolle strekker seg fra individuell screening og somatisk undersøkelse til systemrettet samarbeidet med skolen og tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. Legens oppgaver er avgrenset ift fastlegen via nasjonale anbefalinger og lokal avtale.

 • Ha et forebyggende og helsefremmende fokus i arbeidet
 • Gjennomføre helsescreening etter bosetning - migrasjonshelsetjenesten
 • Gjennomføre somatisk undersøkelse og screening i tråd med anbefalt program i helsestasjon
 • Gjennomføre somatisk undersøkelse ved skolestart undersøkelsen
 • Evt henvise til videre utredning/behandling
 • Samarbeide med fastleger etter gjeldende rutiner
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell i migrasjonshelse- og skolehelsetjenesten
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid internt i tjenesten og med andre kommunale instanser

Lege ved enheten jobber etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente og til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familie.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1 ved oppstart av stillingen
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeidsområde
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (norsk/skandinavisk) muntlig og skriftlig

  Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor betydning
  • Positiv, fleksibel, løsningsorientert og omstillingsdyktig
  • Evne til å jobbe selvstendig og evne å ta egne vurderinger og beslutninger
  • Være bidragsyter i faglig utvikling og være bevisst ditt bidrag til et positivt arbeidsmiljø
  • Interesse for minoritetshelse
  • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Evne til å be om råd når det er nødvendig

  Vi tilbyr

  Hos oss vil du oppleve å få utviklende arbeidsoppgaver sammen med faglig dyktige kollegaer. Som arbeidsgiver verdsetter vi dyktige medarbeidere, og du vil bli utfordret til å være bidragsyter for faglig utvikling ved enhetene. I Stjørdal kommune vil du få konkurransedyktige betingelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

  Arbeidssted er i nær tilknytning til gode kollektivforbindelser med buss og tog. Ca 30 minutter reisevei fra Trondheim og 40 minutter til Levanger.

  For stillingene vil det i hht. gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.

  I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Kommunal lege
  Arbeidsgiver
  Stjørdal kommune
  Kontaktperson
  Navn: Sissel Humstad
  Tittel: Enhetsleder Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
  Telefon: 92608688
  E-post: sissel.staven.humstad@stjordal.kommune.no
  Arbeidssted
  Stjørdal helsestasjon 
  Breidablikkvegen 5
  7500 Stjørdal