Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sørlandet sykehus, avdeling Flekkefjord søker ny kollega!

Vi har ledig en fast 100% overlege stilling i gynekologi og fødselshjelp.

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe i gynekologisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling. Har du god arbeidskapasitet og liker en uforutsigbar hverdag med pasientbehandling innenfor fødselsomsorg og kvinnehelse, bør du søke stilling hos oss.

Flekkefjord by er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie.

Se hva Flekkefjord har å tilby her og her. Flekkefjord kommune hjelper gjerne til med integrering i lokalsamfunnet dersom det skulle
være ønskelig. Kommunen vil også kunne medvirke i flytteprosessen og til å
skaffe bolig i en overgangsperiode, samt bistå i forhold til jobbmuligheter for
eventuell ektefelle eller partner

Vi har en 4-delt overlegeturnus, med hjemmevakter og mulighet for overnatting på vakttid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utføre legearbeid som spesialist i gynekologi og fødselshjelp i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Du deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan. Du deltar i poliklinikk arbeid, gynekologisk-, og svangerskapspoliklinikk. 
 • Du fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt medisinsk koding ihht regelverket.
 • Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Bruke seksjonens rutiner for medvirkning.
 • Du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert. Du deltar i veiledning og undervisning av LIS1og LIS3.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk autorisasjon som spesialist i gynekologi og fødselshjelp.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er et krav. 

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer.
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er stabil og tilstedeværende.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.
 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper. 
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte.
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

På denne lenken kan du se hva Flekkefjord by har og tilby med tanke på arrangementer, opplevelser, attraksjoner, overnattinger, turområder, bomuligheter, lag og foreninger etc. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97 67 51 33
E-post: karina.henriette.tjorve@sshf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk somatikk, Flekkefjord, Gynekologisk avdeling
Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image