Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Legestilling med snarlig tiltredelse

Ved Sandnessjøen Legekontor er det ledig legestilling med snarlig tiltredelse.
 
Praksisen har en listelengde opptil 900 pasienter, og tilhører en veldrevet gruppepraksis med 9 fastlegehjemler og 2 LIS-1 stillinger. Kontoret har stabilt arbeidsmiljø og gode veiledningsmuligheter for yngre kollegaer.
 Alstahaug kommune har 11-delt legevaktsamarbeid med nabokommunen Leirfjord, og vakt utøves fra eget kontor. Legevaktsformidling utføres i samarbeid med LV-sentral ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
 
Vi tilbyr valgfri drift, enten:
· 100 % stilling kommunalt ansatt med insentiv-avtale. Grunnlønn 975 000,- for ikke spesialist og 25% insentiv. Grunnlønn spesialist 1 025 000 og 30 % insentiv.
 · §8.2-avtale (i henhold til ASA 4310) med selvstendig næringsdrift med 100% KLP-pensjon og kommunal avlønning for kommunal bistilling. Kontoret driftes økonomisk og praktisk av kommunen.
 
Videre tilbyr vi:
· Hjemmekontorløsning via Norsk helsenett.
· to uker ytterligere arbeidsfri i tillegg til ferie. 
· Et godt faglig miljø hvor 8 av 9 hjemler er besatt av spesialister i allmennmedisin.
· Strukturert utdanningsløp med veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS). Kommunen vil kunne dekke alle kursutgifter til spesialiseringen.
· Velutstyrt laboratorium med erfarne helsesekretærer
· Ordinær fastlegepraksis en uselektert liste med opptil 900 pasienter.
· Kommunens legevaktsordning er 11-delt for ca 10 000, hjemmevakt 16-08, døgnvakt helg. Selvstendig vakt på eget kontor. Vikar leies inn om sommeren.
· Kommunal bistilling i inntil 20 %
 
Kvalifikasjoner:
· Gyldig autorisasjon som lege uten restriksjoner eller begrensninger
· Gjennomført og godkjent LIS-1- /turnustjeneste, ev i spesialiseringsløp i allmennmedisin
· Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk må fremlegge dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.
· Førerkort klasse B
· Husk Helsepersonelloven §20a første ledd: krav om politiattest for legestilling

Kontaktperson:
Kommunalsjef helse Anette Bøen Hagen
tlf: +47 75075600, mob: +47 90476476
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alstahaug kommune
Kontaktperson
Navn: Anette Bøen Hagen
Tittel: Kommunalsjef helse
Telefon: +47 75075600 / +47 90476476
E-post: Anette.Boen.Hagen@alstahaug.kommune.no
Arbeidssted
Sandnessjøen legekontor
Novikveien
8800 SANDNESSJØEN