Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i karkirurgi i perioden 01.10.23 - 01.03.23, med gode muligheter for forlengelse.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i karkirurgi. Utdanningen vil foregå i Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, og ved rotasjon til øvrige kirurgiske avdelinger i UNN dersom det er behov for common trunk tjeneste. Avdelingen har også thoraxkirurgisk utdanning og lege i spesialisering i karkirurgi vil også bli engasjert i thoraxkirurgiske prosedyrer og pasienter. Avdelingen har nært samarbeid med intervensjonsradiologi.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for karkirurgien for Troms og Finnmark. Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken, som også omfatter Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling, og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.

Lege i spesialisering vil alt etter erfaring/behov enten gå i generell kirurgisk primærvaktsjikt eller kar/thorax kirurgisk mellomvaktsjikt.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder derfor tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning.

Se også utdanningsplaner i UNN.  

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • inngå i 8-delt felles kirurgisk primærvaktsjukt eller avdelingens 6-delte mellomvaktsjikt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra kar- og/eller thoraxkirurgi vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • evne til god kommunikasjon med pasienter og medarbeidere
 • ambisjoner på egne og institusjonens vegne
 • evne til å arbeide strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialistutdanningen
 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Jakobsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77669861
E-post: oyvind.jakobsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø