Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledige hjemler
 1. Skudenes kommunale legesenter - 8.2-avtale: Legesenteret er nyoppusset og har plass til 4-5 leger. Legesentret er samlokalisert med helsestasjon og ligger nært bysentrum. Her er det bl.a. nytt sykehjem, ungdomsskole, idrettshall og flotte tur- og bademuligheter. Her er det en ledig hjemmel med listetak på 1100 innbyggere. Nye leger jobber etter såkalt 8.2-avtale, dvs. at kommunen drifter legesenteret og legen jobber som privatpraktiserende uten å måtte investere eller å ha ansvar for driften av legesenteret. Legesenteret har egen nettside.
 2. Veavågen legesenter - næring: Her er det hjemler for 3 fastleger. Den ledige hjemmelen har ca. 1000 pasienter og er overtatt av kommunen. Legen vil ha mulighet til å drifte hjemmelen selvstendig uten å måtte investere for overtakelse av hjemmel (goodwill). Legen vil ha samarbeidsavtale med øvrige leger om driften av legesenteret. Lokalene er funksjonelle og leies av kommunen. Strøm og renhold er inkludert i leieavtalen. Legesenteret ligger i sentrum av Veavågen, nær butikker og skole. 
Nye hjemler
Det er ønskelig å opprette nye hjemler i næringsdrift ved Norheim legesenter, Kopervik legesenter og Åkra legesenter. Åkra legesenter har 4 leger i dag, mens Norheim og Kopervik legesenter har 3 hjemler. Alle har LIS1 og helsestasjon i nabokontorene. Legene leier funksjonelle lokaler av kommunen, hvor strøm og renhold er inkludert.
 • Norheim legesenter i Oasen storsenter: Legesenteret holder til i nyoppussede lokaler i Oasen storsenter, Karmsund, sentralt med nærhet til Haugesund. 
 • Åkra legesenter: Legesenteret ligger i Åkrehamn sentrum, der det finnes en rekke butikker og næringer. Legesenteret ligger i nær tilknytning til legevakt, ambulanse, sykehjem og hjemmetjeneste. 
Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver på legesenter og pliktig legevakttjeneste. Det kan også bli aktuelt med kommunale oppgaver på helsestasjon.  
Fastleger i næringsdrift må inngå avtale om driftssamarbeid med øvrige leger ved legesenteret. 
Kvalifikasjoner
Det er krav om godkjent norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og dokumentasjon på gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig). 
Vi søker etter leger med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, engasjement og samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet.
 • Evne til å gi og ta imot veiledning i tillegg til fleksibilitet, selvstendighet og strukturert arbeid er også viktig.
 • Du må fungere godt i et fellesskap med andre leger og hjelpepersonell.
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr
 • Oppstartstilskudd på 400 000 kroner i næringsdrift der legen overtar hjemmel/praksis fra annen lege. For å redusere risiko ved nyrekruttering til privat næringsdrift ved overtakelse av hjemmel/praksis fra annen lege utbetales et oppstartstilskudd på 200 000 det første året og 200 000 det andre året. 
 • Økt grunntilskudd i 0-hjemmel/nyopprettet hjemmel opp til 800 pasienter.
 • ALIS (Spesialisering innen allmennmedisin) Mulighet for veiledning under spesialisering, som for tiden også er godt finansiert gjennom ALIS-prosjektmidler.
 • Spennende muligheter i et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø med gode lønnsavtaler/inntjeningsmuligheter.
 • Legesentrene har erfarent hjelpepersonale, oppdatert utstyr og gode inntjeningsmuligheter.
 • Funksjonelle lokaler med god adkomst.
 • Gode parkeringsforhold med gratis parkering.
 • SKAPE tilbyr også kurs i næringsdrift.
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Annonsen vil bli oppdatert.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Helse og velferd
Kontaktpersoner
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Navn: Margareth Stokke Tangen
Tittel: Helsesjef
Telefon: 98434405
E-post: msta@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Flere
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK
Søk på stillingen