Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig nyopprettet stilling som ENHETSLEDER FOR ALLMENNLEGETJENESTEN. Enheten har ansvar for 14 fastleger (både fastlønnede og selvstendig næringsdrivende), helsesekretærer, sykepleiere, leger i legevakt, institusjonsleger, helsestasjonsleger, samt andre offentlige allmennmedisinske oppgaver. Enheten skal sikre at alle i kommunen får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i kommunen får en fast allmennlege å forholde seg til. Kommunen har per i dag fastleger i alle hjemlene, og har nettopp utvidet med to nye hjemler som det skal tilsettes i. Legetjenesten i vår kommune er ung, sprek og robust og skikkelig flott å jobbe med. Kommunen har egen avdeling for forskning, utvikling og innovasjon hvor deltakelse fra legetjenesten er både viktig og spennende. Allmennlegetjenesten har god representasjon og samarbeid med fagforening, samarbeidsutvalg og har utviklet strategiplan og tjenesteplan. Kommunens utvikling er størst i Lofoten -både i folketall, økonomisk og som vertskommune for Lofoten Sykehus. Vi har gode lokale- og regionale samarbeid.    

Enheten er organisert med enhetsleder og avdelingsledere for kommunalt legekontor og for interkommunal legevakt. Avdelingslederne er nærmeste overordnede for helsesekretærer og for sykepleiere, mens enhetsleder er nærmeste overordnede for for fastlønnede leger. Enhetsleder har ansvar for oppfølging av avtaler med nærings-drivende fastleger.   

Den nye enhetslederen får være med å forme en viktig og spennende stilling, i samspill med svært dyktige og dedikerte ansatte i de vakreste omgivelser.  

Om dette høres ut som noe du kan tenke deg - ta kontakt! Om dette er drømmejobben - SØK!

Arbeidsoppgaver
Ledelse og utvikling av enheten, med gjennomføring av mål og tiltak som er vedtatt for allmennlegetjenesten. 
Økonomistyring, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjett. 
Personalansvar for egen enhet, herunder rekruttering, opplæring, fraværsoppfølging, mv.  
Rapporteringsansvar til overordnet myndighet og kommunalsjef/kommunedirektør. 

Kvalifikasjoner
Relevant helse- og sosialfaglig utdanning. Leger oppfordres til å søke.
Erfaring og/eller utdanning i ledelse
God på kommunikasjon og samhandling, og gode lederegenskaper. 
Erfaring og kompetanse i bruk av IKT-systemer og digitale løsninger. 
God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper
Evne til å motivere ansatte.  
Evne til å utvise fleksibilitet i forhold til oppgaver  
Personlig egnethet. 
Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og utvikle kunnskapsbaserte tjenester. Motivasjon og evne til å kontinuerlig forbedre kvaliteten på tjenestene, gjennom planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering.  
Har god etisk praksis, både i arbeid med innbyggere og i samarbeid med kollegaer. 

Vi tilbyr
Mulighet for personlig utvikling og lederutvikling 
Mulighet for noe klinisk arbeid hvis ønskelig - omfang og utøvelse avklares i tilsetting.
Flyttegodtgjørelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Kontaktperson
Navn: Turid Amundsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41731313
E-post: turid.amundsen@vestvagoy.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Storgata 37
8370 LEKNES
Søk på stillingen