Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Du er personen som er fremover lent, faglig interessert og håndterer utfordringer både i team og på egenhånd. Vil du være med i vårt team som skal  videreutvikle vår gode anestesiavdeling?
Kirurgisk klinikk er i endring med øket fokus på konvertering av operasjoner fra inneliggende til dagkirurgi. Vi er også i en prosess der vi ser på muligheter for å videreutvikle vår intensivkapasitet. 
Ved anestesiavdelingen arbeider du på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet og felles kirurgisk og medisinsk overvåkningsenhet.  Avdelingens størrelse gir varierte faglige utfordringer og gode muligheter for fleksibilitet. 
Sykehuset har egen geografisk sektor innen indremedisin med en befolkning på ca. 145.000. Anestesilegene behandler også pasienter på overvåkningsavdelingen som krever intensivbehandling, hovedsakelig medisinske pasienter. Kirurgisk klinikk samarbeider med Helse Bergen om mottak av øyeblikkelig-hjelp pasienter innen ortopedi og kirurgi.
Inntaket av kirurgiske pasienter utgjør ca. 60 % ortopedi og 40 % generell kirurgi og urologi. Det utføres ca. 5200 anestesier pr. år fordelt på 8 operasjonsstuer.
Overlegene har fortiden 9-delt vaktturnus med tilstede vakt. 
Sykehuset har to stillinger for Leger is spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi innen kirurgi og ortopedi
 • Pre-operativ klargjøring av pasienter 
 • Post-operativ smertelindring 
 • Oppfølging av kirurgiske/medisinske intensiv pasienter
 • Veiledning av leger i spesialisering ( LIS)

Kvalifikasjoner

 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må legges ved søknad (gjelder bare for helsepersonell)
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i anestesiologi 
 • Det er en fordel med erfaring fra regional anestesi, men opplæring kan bli gitt 
 • God faglig vurderingsevne, arbeide målrettet og strukturert
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestre høyt tempo
 • Gode samarbeidsevner,  arbeidsvillig og initiativrik

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du samarbeider godt med andre, og er en god støttespiller i teamet
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Heidi Bergsvåg
Tittel: Avdelingsoverlege anestesi
Telefon: 46896847
E-post: heidi.bergsvaag@haraldsplass.no
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdalen 8 c
5009 Bergen
Søk på stillingen