Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten på sykehjem er organisert i avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Sykehjemslegene er fordelt på 6 bo og omsorgssentre med ulike typer plasser: Søndre Borgen/KAD, Solgården, Hurum, Gullhella, Nesbru og Bråset. Legene er tilstede på dagtid mandag – fredag. Kveld og helg benyttes legevakt.
Det er felles fagforum for sykehjemslegene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen palliativ behandling, med mulighet for hospitering. Leger i spesialisering (ALIS) har utdanningsplan, veiledning og supervisjon jfr ny spesialistforskrift.

En stilling (100%) er lokalisert på Bråset Bo- og omsorgssenter. Den andre stillingen er 100 % fast, fortiden lokalisert 60% på Hurum Bo og- omsorgssenter og 40% på Gullhella bo og omsorgssenter. Det kan bli mulighet for å flyttes til andre sykehjem i Asker kommune.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av kronisk og akutt sykdom hos beboerne ved bo- og omsorgssentrene.
 • Individrettet oppfølging som årskontroller, pårørendesamtaler, diagnostikk og behandling.
 • Journalføring i henhold til lovverk.
 • Veiledning til øvrige faggrupper, LIS 1, medisinstudent.
 • Aktiv bidragsyter i tverrfaglig arbeid.
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem og utvikling av tjenesten.
 • Være med på å skape gode relasjoner til våre brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Andre kommunale legeoppgaver ved behov 
 • Bidra til å levere Asker kommunes kvalitetsreform «Leve hele livet»
 
    Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Ønskelig med ferdig eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin. Andre relevante spesialiteter er også aktuelt
 • Ønskelig med erfaring innen sykehjemsmedisin
 • Ønskelig med erfaring med Gerica eller tilsvarende EPJ
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
Personlige egenskaper
 • God på internt og eksternt samarbeid, herunder dialog med brukere og pårørende
 • Forståelse for sykehjemsmedisin 
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeider godt både selvstendig og i team 
 • Nøyaktig og strukturert
 • God arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Ønske om å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • Er fleksibel
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • Mulighet til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens Christian Küenzlen
Tittel: Medisinsk Faglig rådgiver
Telefon: 90162974
E-post: Jens.Christian.Kuenzlen@asker.kommune.no
Navn: Mona Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741469437
E-post: mona.elisabet.olsen@asker.kommune.no
Arbeidssted
Bråset, Hurum og Gullhella
Drammensveien 915
1383 ASKER
Søk på stillingen