Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk klinikk har ledig stilling som overlege med særskilt kompetanse innen ortopedisk traumatologi. 

Stillingen er knyttet til fagseksjon for brudd, som har det overordnede faglige ansvaret for bruddbehandling ved avdelingen. Bruddseksjonen har stor operativ virksomhet innen avansert ortopedisk traumatologi, og det er tilknyttet 5 overlegestillinger til seksjonen.

Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt med delt tilstede/hjemmevakt. Vaktsjiktet er for tiden 15-delt. Tjenesten inkluderer noe tjeneste ved ortopedisk akuttpoliklinikk. 

Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF er en av landets største ortopediske klinikker og har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi. Det er poliklinisk og operativ virksomhet på Ahus Nordbyhagen, Ski sykehus og Ahus Gardermoen. Tjeneste på alle steder må påregnes. 

Ortopedisk klinikk har ansvar for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og for undervisning av medisinstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tilknyttet bruddseksjonen.  
 • Det inngår noe tjeneste ved ortopedisk akuttpoliklinikk.
 • Poliklinisk og operativ virksomhet ved Ahus Nordbyhagen, Ski sykehus og Ahus Gardermoen.
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinerstudenter.
 • Det legges til rette for forskningsprosjekter innenfor fagfeltet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i ortopedi.
 • Særskilt kompetanse innenfor ortopedisk traumatologi
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • PhD - kompetanse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges.
 • Må like varierte utfordringer.
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling.
 • Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Dhaenens Jahnsen
Tittel: Konst. Seksjonsoverlege
Telefon: 679 60000
Navn: Hendrik F.S. Fuglesang
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 679 60000
Navn: Thale Mørch
Tittel: Konst. avdelingsleder for legetjenesten
Telefon: 67960000
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, ortopedisk avdeling Nordbyhagen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen