Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å vere med i vårt team? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som anestesilege. Arbeidstidsordning etter individuell avtale.

Odda Sjukehus er eit lokalt sjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt 11000.
Odda Sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap.
Vi har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus.
Odda Sjukehus har akuttmottak, operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt imot og vurdert for vidare behandling.

Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk poliklinikk, dagbehandling, dagkirurgi, røntgen og laboratoriet støttefunksjon.
Vi har eit høgt tverrfagleg nivå. Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi og anestesi.

Velkommen til Odda!

Les meir om vakre Hardanger på hardangerfjord.com https://www.hardangerfjord.com/odda

Arbeidsoppgåver

 • Variert anestesiologisk arbeid knytt til elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp.                                                                                                                                                            
 • Vi fordeler operasjonsprogrammet vårt på 3 operasjonsstover.
 • Anestesioverlegane våre går i vaktordning. 
 • Mottak av pasientar i anestesi poliklinikk dagen før operasjon og vurdering av henvisningar av pasientar som skal til operasjon.

Kvalifikasjonar

 • Allsidige arbeidsoppgåver knytt til akutt og elektiv verksemd
 • Supervisjon/vegleiing og undervisning av LIS 1, medisinstudentar og andre profesjonar

Personlege eigenskapar

 • Gode evne til kommunikasjon
 • Gode evne til både samarbeid og sjølvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Personlig eigna, herunder ansvarsfølelse, gode samarbeidsevner og pasientomsorg, vil bli vektlagt.
 • Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter samsvar med gjeldande overeinskomst Totallønn i henhold til individuell avtale
 • Tilsetting skjer på dei vilkår som til ei kvar tid framgår av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode arbeidstidsordningar
 • Vi vektlegg bruk av informasjonsteknologi og vi bruker talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbod for tilsette, f.eks. hytteutleige
 • Moglegheit for hjelp til bustad

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 5365112
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 10
5750 ODDA
Søk på stillingen