Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søkjer etter kommuneoverlege som vil vere med på å vidareutvikle kommuneoverlegefunksjonen i Herøy kommune. Stillingsstorleik er i utgangspunktet 60-100 %, men anna stillingsprosent kan avtalast.
Det er oppretta eiga stilling som avdelingsleiar for legetenesta som m.a. har personal- og budsjettansvar. Som kommuneoverlege vil du få eit tett samarbeid med avdelingsleiaren.

Om du ønsker det, vil du kunne kombinere stillinga med til dømes sjukeheimslegestilling eller fastlegeheimel.

Legetensta har ei svært positiv utvikling og har sidan 2021 rekruttert sju fastlegar. Frå 1. mars 2024 er det faste fastlegar i alle fastlegeheimlane.
Vi jobbar strukturert etter handlingsprogrammet i plan for legetenesta, finn du her: https://www.heroy.kommune.no/_f/p36/ib50c52c9-55f7-44ef-b5a6-be91c27db86a/legeplan-retta-versjon.pdf. 

Kommunen har to kommunalt drivne legesenter: Myrvåg legesenter i indre Herøy, og Herøy legesenter i ytre Herøy. Det er i tillegg ein solopraksis i ytre Herøy, Fosnavåg helsehus. Totalt 11 heimlar. Det er LIS1-stillingar ved begge legesentera, og kommunen tilbyr ALIS-avtalar til legar som ønskjer det. Det er oppretta 130 prosent stillingsressurs for sjukeheimslege der store delar av stillinga i dag er dekt opp av vikar.

Kommunen har vertskommunesamarbeid med Søre Sunnmøre legevakt, som omfattar legevakt på natt, kveld og helg. Volda kommune er vertskommune.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Avdeling for legetenester
Kontaktperson
Navn: Gro Anette Frøystad Voldsund
Tittel: Avdelingsleiar/kommunalsjef
Telefon: 90802649
E-post: gro-anette.froystad.voldsund@heroy.kommune.no
Arbeidssted
Eggesbøvegen 11
6099 FOSNAVÅG
Søk på stillingen