Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling.

Er du interessert i å jobbe på et lokalsykehus, har vi ledige faste 100% overlegestillinger i anestesi. Avdelingen har 4 overlegestillinger. 

Flekkefjord sykehus har akuttfunksjon innen ortopedi, gynekologi/føde og medisin. Vi er for tiden et akutt sykehus uten traume og akuttkirurgi. Det arbeidsmålrettet med å få dette opp igjen.

Ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har vi legespesialister i anestesi, kirurgi, ortopedi og gynekologi og fødselshjelp i vakt, med hjemmevakt.  Vi har kirurgisk sengepost som er en sengepost som er en kombinert sengepost med generell kirurgi, ortopedi og gynekologisk, med 19 senger i ukedagene/10 i helgene. Vi har i tillegg kirurgisk poliklinikk, intensivavdeling med dagkirurgisk seksjon, operasjonsavdeling og en fødeavdeling.

Vi betjener 4 operasjonsstuer (ortopedi, gynekologi og genrell kirurgi). I tillegg tilbyr vi tannlegebehandling i narkose.

PO/intensivavdeling betjener både kirurgi og medisin pasienter.

Du vil inngå i avdelingens gjeldende vaktsystem.

Flekkefjord, er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie. Se hva Flekkefjord har å tilby her og her. Flekkefjord kommune hjelper gjerne til med integrering i lokalsamfunnet dersom det skulle være ønskelig. Kommunen vil også kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode, samt bistå i forhold til jobbmuligheter for eventuell ektefelle eller partner.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre anestesi til operasjoner og intervensjoner på avdelingen.
 • Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer.
 • Samarbeid med internt og eksternt personell som fagperson.
 • Du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter overlege i anestesi med stor arbeidskapasitet og interesse for anestesi faget.
 • Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Dessuten vektlegges vilje og egenskaper til å bidra til et godt arbeidsmiljø høyt.
 • Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Har norsk autorisasjon som spesialist i anestesi.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige norsk ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer. 
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er stabil og tilstedeværende.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper. 
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte.
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

På denne lenken kan du se hva Flekkefjord by har og tilby med tanke på arrangementer, opplevelser, attraksjoner, overnattinger, turområder, bomuligheter, lag og foreninger etc. .

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Garwood
Tittel: Overlege
Telefon: 38327392
Navn: Ønsker ikke kontakt med telefonselgere
Navn: Grete Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38073654
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image