Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling.

Er du interessert i å jobbe på et lokalsykehus, har vi ledige faste 100% overlegestillinger i anestesi. Avdelingen har 4 overlegestillinger. 

Flekkefjord sykehus har akuttfunksjon innen ortopedi, gynekologi/føde og medisin. Vi er for tiden et akutt sykehus uten traume og akutt kirurgi. Det arbeidsmålrettet med å få dette opp igjen.

Ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har vi legespesialister i anestesi, kirurgi, ortopedi og gynekologi og fødselshjelp, i 4-dels vakt med hjemmevakt.  Vi har kirurgisk sengepost som er en sengepost som er en kombiert sengepost med generell kirurgi, ortopedi og gynekologisk, med 19 senger i ukedagene/10 i helgene. Vi har i tilleg kirurgisk poliklinikk, intensivavdeling med dagkirurgisk seksjon, operasjonsavdeling og en fødeavdeling.

Vi betjener 4 operasjonsstuer (ortopedi, gynekologi og genrell kirurgi). I tillegg tilbyr vi tannlegebahanling i narkose.

PO/intensivavdeling betjener både kirurgi og medisin pasienter.

Du vil inngå i avdelingens gjeldende vaktsystem.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre anestesi til operasjoner og intervensjoner på avdelingen.
 • Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer.
 • Samarbeid med internt og eksternt personell som fagperson.
 • Du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter overlege i anestesi med stor arbeidskapasitet og interesse for anestesi faget.
 • Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Dessuten vektlegges vilje og egenskaper til å bidra til et godt arbeidsmiljø høyt.
 • Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Har norsk autorisasjon som spesialist i anestesi.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige norsk ferdigheter er nødvendig. Bestått B2 test. 

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer. 
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er stabil og tilstedeværende.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper. 
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte.
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 383275146
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image