Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut stilling som overlege ved Ringerike BUP, lokasjon Ål. Dette er en spennende mulighet for deg som har lyst til å være med å utvikle et nytt tilbud til barn og unge.
Stillingen vil være fordelt mellom det nyetablerte FACT Ung teamet og det polikliniske BUP-teamet i Hallingdal. Begge teamene er organisert under Ringerike BUP og er lokalisert ved Hallingdal Sjukestugu (Ål), som er et lokalmedisinsk senter for Hallingdal. Hallingdal omfatter kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.

Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, teamarbeid, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet? Da trenger
vi deg til å være med på å utvikle FACT Ung i Hallingdal i 50 % stilling. FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12-18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov. FACT ung satsningen er rettet mot å gi hyppigere og tettere oppfølging over tid til en pasientgruppe som ofte kan falle mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Vi har god tid til å hjelpe ungdommene på egne faglige premisser og gode rammer for å jobbe kreativt og pragmatisk. FACT Ung Hallingdal er et samarbeidsprosjekt mellom de 6 kommunene og Vestre Viken HF. Kompetansen i teamet skal være tverrfaglig sammensatt av lege- og psykologspesialist, erfaringsspesialist, helse- og sosialfaglig personell.

Vi har også ledig stilling (50%) som overlege  ved det polikliniske teamet i Hallingdal. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) i Hallingdal med alvorlige psykiske lidelser og deres familier/foresatte. Hovedoppgaven for enheten er å undersøke, diagnostisere, gi råd/ veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.vestreviken.no Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av seks fagstillinger.  Vi har et tett samarbeid med de to andre enhetene i Ringerike BUP. Som lege i teamet er man del av en sterk legegruppe både i Ringerike BUP,  men også i hele avdelingen (BUPA Vestre Viken).

Hallingdal er en region med svært gode turmuligheter sommer og vinter, med et unikt tilbud for stisykling, ski (langrenn og alpint) og fotturer i fjellet. Både Oslo og Bergen er ca. 3 timer unna. Kommunene her har et variert og godt fritidstilbud for barn og unge, og et rikt kulturtilbud. Ål kommune ble kåret til årets kulturkommune i 2021.

Se internettsidene Ål i Hallingdal - Offisiell reiseguide for Ål (visital.no), Hallingdal - Hovedside, Et godt og variert kulturtilbud Ål Kulturhus | Forside for mer informasjon. 

Vår region er et godt sted å vokse opp for barn og man får fortsatt mye for pengene i boligmarkedet her.

Selv om vi aller helst ønsker oss en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri som kan arbeide i full stilling i de to teamene, er vi også åpne for søknader fra leger som kan tenke seg å bidra i mindre stillinger.  

 

Arbeidsoppgaver

  Arbeidsoppgaver FACT Ung

  * Klinisk spesialistarbeid som diagnostisering og behandling av unge med psykiske lidelser. Overlegen vil i mindre grad ambulere enn øvrige teammedlemmer
  * Sikre de unges medvirkning i sin egen utvikling og behandling
  * Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser, pårørende og andre i den unges nettverk
  * Bidra i opplæring og veiledning av øvrige teammedlemmer
  * Bidra i utvikling, implementering og evaluering av teamets FACT arbeid
  * Tett samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten

  Arbeidsoppgaver poliklinikk

  * Variert, meningsfylt og lærerikt arbeid som lege i poliklinikk, hvor man bistår sårbare barn og ungdom på veien mot et bedre liv
  * Utredning, behandling og rådgivning til barn, ungdom og familier som strever med psykiske lidelser
  * Legeundersøkelser og medikamentvurderinger
  * Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med henvisende instanser og andre samarbeidspartnere
  * Samarbeid og veiledning til barnets/ungdommens foreldre/foresatte/nettverk

  Vi tilbyr:
  * Samarbeid med leger i BUPA, Vestre Viken
  * Tett samarbeid i team, både i poliklinikken og FACT ung

Kvalifikasjoner

  * Norsk autorisasjon som lege
  * Godkjent spesialist i barne- og ungdomsspsykiatri eller LIS i barne- og ungdompsykiatri med kort tid igjen  av spesialiseringsløpet
     Spesialister i voksen psykiatri eller allmennmedisin med relevant erfaring må også gjerne søke
  * Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig
  * Inneha førerkort

Personlige egenskaper

* God evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner med ungdom og deres familier og de du samarbeider med

 * Trives med å jobbe i utviklingsarbeid

* Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk

* Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig og tverretatlig team

* Allsidighet, kreativitet og fleksibilitet

* Orientert mot å finne løsninger

* Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  * Veiledning
  * Fleksitidsordning
  * Arbeidsvilkår kan diskuteres
  * Gode tilbud via Velferdsforeningen
  * Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling
  * Fokus på utvikling og kontinuerlig forbedring
  * Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt
  * Leasingbil i arbeidstid
  * Konkurransedyktige betingelser
  * Muligheter for noe hjemmekontor
  * Gode oppvekstsvilkår for barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Amund Bjerke
Tittel: Seksjonsleder/Psykologspesialist
Telefon: 91649258
Navn: Elisabeth Frøyland
Tittel: Overlege
Telefon: 93243577
E-post: elifro@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Ringerike BUP seksjon, Vestre Viken
Helsetunvegen
3570 Ål
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image