Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å jobbe i et levende, engasjert og godt sosialt miljø? Da er du kanskje vår neste psykiater!

Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater ved vår Allmennpoliklinikk.

Allmennpoliklinikken har 24 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS), 5 psykologspesialister, 11 psykologer, 1 sosionom og seksjonsleder.

Det er et relativt stort overlegemiljø ved vårt DPS med totalt 10 overleger. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.

DPS Øvre Romerike består av de 5 kliniske seksjonene Allmennpoliklinikken, Seksjon for tidlig intervensjon og rehabilitering (TiRe) for pasienter med psykoselidelser), Seksjon for gruppeterapi (SFG) for pasienter med personlighetsforstyrrelser, Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Vårt opptaksområde på Øvre Romerike består av de 5 kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal med i alt omkring 90.000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har omkring 100 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.

Alle søkere må søke elektronisk. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Bidra i internundervisning.
 • Deltagelse i generelt utviklingsarbeid av seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp.
 • Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet epikrisegodkjenning, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved henvisninger/innleggelser av pasienter til døgnavdelinger, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger.
 • Andre arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme.
 • Ved behov, inngå i bakvaktsordning opp mot døgnseksjonene; vaktplan på 36 uker, en bakvakt hver 8.uke.
 • Bistand opp mot andre seksjoner ved DPS'et.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i voksenpsykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra allmennpoliklinikk/voksenpsykiatrisk poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.
 • Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • En god lagspiller som bidrar til godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Interesse for å jobbe innenfor allmennpsykiatrisk poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Felles internundervisning ukentlig.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ja-Husjakten/Ahuslekene årlig.
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og/eller kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Trygve Andreas Sætherskar
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47252963 el 63941200
E-post: trygve.andreas.saetherskar@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Øvre Romerike Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Henrik Bullsveg 123
2052 Jessheim
Søk på stillingen