Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssykehus er organisert under klinikk for medisinsk service og ABK og er en av landets største patologiavdelinger.  I 2022 ble det undersøkt ca 70 000 vevs og celleprøver samt ca 400 obduksjoner ved avdelingen. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utdanning av legespesialister. Avdeling for patologi er inndelt i 7 seksjoner bestående av leger, bioingeniører, molekylærbiologer og helsesekretærer. Legegruppen består av 23 leger.
Det er nå opprettet en 100 % fast stilling som avdelingsoverlege for å kunne videreutvikle faget og forskning ved avdelingen. Tiltredelse 1. september eller etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

 • Avdelingsoverlegen har medisinsk faglig overordnet ansvar i avdelingen, samt personal og økonomiansvar for legene.
 • Avdelingsoverlegen er medlem av avdelingens ledergruppe, avdelingssjef er nærmeste leder.
 • Sammen med avdelingssjef og ledergruppen vil avdelingsoverlegen få ansvar og påvirkning ift faglig utvikling, aktivitet og drift av avdelingen.
 • Ansvar for forskning og utvikling ved avdelingen samt utdanning av LIS vil være en viktig del av oppgaven til en avdelingsoverlege.

Vi bygger for tiden nytt Universitetssykehus på Ullandhaug. Første  byggetrinn av Nye SUS er planlagt ferdig desember 2024. Vi arbeider med omstilling og arbeidsprosesser både frem mot flytting til Ullandhaug og knyttet til delt drift og aktiviteten som blir igjen på Våland. Som avdelingsoverlege blir du en viktig premissleverandør i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist innen patologi.
 • Formell lederutdannelse innenfor helse eller ledererfaring vil være en stor fordel.
 • Arbeidserfaring fra en avdeling i patologi 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede, organisere og motivere dine medarbeidere.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til relasjonsbygging.
 • Evne til å arbeide strukturert, løsningsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
 • Ansvarlig, fleksibel og helhetstenkende.
 • Arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet vektlegges.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeid i en avdeling som er i utvikling både faglig og organisatorisk.
 • Arbeid i team med resten av ledelsen 
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsavtale
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Kristine Bethuelsen
Tittel: Konstituert avdelingssjef, avdeling for patologi
Telefon: +47 98048108
E-post: janne.kristine.bethuelsen@sus.no
Navn: Gunn Sjurseike Dale
Tittel: Klinikksjef, Klinikk for Med.service og ABK
Telefon: 51 51 94 98
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / Avdeling for patologi Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image