Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en lege med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør?
NAV Arbeid og helse Oslo har ledig fast 100% stilling som avdelingsleder og koordinerende rådgivende overlege, (KROL). Vi søker en person med trygdefaglig erfaring som også har erfaring fra å lede leger igjennom faglige prosesser. Erfaring fra NAV er ønskelig. Avdelingsleder/KROL vil inngå i ledergruppen ved enheten. Dersom intern ansettelse, vil det bli en ledig stilling som rådgivende overlege, (ROL).

Den rådgivende legetjenesten arbeider etter en strategi som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innenfor NAVs intensjoner og mål.

Stillingen er plassert i enheten NAV arbeid og helse Oslo. Vi er en kompetanseenhet for de 16 NAV kontorene i NAV Oslo. Enheten vår består av avdelingene NAV Arbeidsrådgivning herunder Senter for jobbmestring (SFJ) og avdeling Rådgivende overlegetjeneste (ROL) samt NAV i fengsel. Vi har 28 ansatte hvor hovedtyngden av kompetanse hos disse er innen medisin, psykologi og pedagogikk. Avdeling ROL har 8 ansatte.

Arbeidsoppgaver
Den rådgivende legetjenesten skal med sin trygdemedisinske kompetanse understøtte NAVs virksomhetsstrategi og visjonen om å gi mennesker muligheter. Det er utarbeidet rollebeskrivelser og retningslinjer for den rådgivende legetjenesten.  Stillingen som avdelingsleder og koordinerende rådgivende overlege innebærer følgende: 
 • Bidra til å utvikle trygdemedisinsk fagkompetanse
 • Samordne det faglige arbeidet og legge strategier for faglig utvikling og kvalitet
 • Pådriver for kompetanseoverføring internt og mot helsetjenesten med hovedvekt rettet  mot fastleger
 • Være bindeleddet mellom den sentrale NAV-forvaltning og de rådgivende overlegene i NAV Oslo.
 •  Undervisning og opplærings- og pådrivervirksomhet i relevante fagmiljøer
 • Muntlig og skriftlig rådgivning og veiledning til veiledere på NAV-kontor i NAV Oslo for å kvalitetssikre forståelsen av medisinske opplysninger
 • Kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid i samarbeid med leder  

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Som avdelingsleder/KROL kreves godkjent relevant spesialitet
 • Evne til å se, identifisere og iverksette nødvendige tiltak knyttet til utvikling og drift
 • Beherske norsk flytende og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode pedagogiske evner og god formidlingsevne
 • God digital kompetanse
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bakgrunn fra fastlegepraksis og / eller annen bakgrunn som for eksempel samfunnsmedisin, arbeidsmedisin eller allmennmedisin
 • Spesialitet som for eksempel samfunnsmedisin, arbeidsmedisin eller allmennmedisin 
 • Dersom du ikke har spesialitet i samfunnsmedisin eller er under utdanning, ønsker vi å tilrettelegge for dette

Personlige egenskaper
 • Faglig trygghet, interesse og forståelse for trygdemedisin og for NAVs rolle og målsettinger
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og kunne kommunisere og samarbeide både med andre leger og veiledere uten medisinsk utdanning
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert, målrettet og effektivt, samt motivere medarbeidere
Ut over dette vil vi vektlegge personlig egnethet, personalsammensetning, initiativ og  gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr
 • Spennende utfordringer og store utviklingsmuligheter
 • Tverrfaglig samarbeid og engasjerte kolleger
 • Deltakelse i landsdekkende nettverk for rådgivende leger i NAV
 • Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, bl.a. studiepermisjon som kan bidra til å kunne vedlikeholde godkjennelse som spesialist i relevant spesialitet, og 36 timers uke
 • Fleksitid, hybrid kontorløsning og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse ( fra lønnen trekkes 2%)
 • Årslønn kode 1348 sjefslege kr 966 300 - 1055 200, ( tilsvarer ltr 84- 87 i Hovedtariffavtalen LO / YS)
 • Årslønn kode 0207 overlege ( med spesialistutdanning)   kr 895 500 - 966 300, (tilsvarer ltr 81-84 i Hovedtariffavtalen LO / YS)
 • Årslønn kode 0773 lege (uten fullført spesialitet) kr 870 900- 919 200,  (tilsvarer ltr 80 - 82 i Hovedavtalen LO/ YS)
For særlig  godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
NAV
Arbeid og helse Oslo
Kontaktperson
Navn: Lars Åge Sjølie-Rambek
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 928 08 286
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
C. J. Hambros plass 5
0164 OSLO
Søk på stillingen