Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avonova Ringerike Rehabilitering utfører tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og er en del av Avonova Helse, beliggende på Helgelandsmoen i Hole Kommune på Ringerike. Klinikken har avtale med Helse Sør-Øst for rehabilitering av:
 • Pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet (i all hovedsak post-operativ rehabilitering).
 • Pasienter med sykelig overvekt.
 
Ortopedipasientene kommer enkeltvis - oftest 2-5 dager etter operasjonen. De gjennomgår systematisk opptrening med vekt på gangfunksjon og gjenvinning av øvrig funksjon som gjør dem i stand til å fungere hjemme. Det er ca 20 plasser for ortopediske pasienter.
 
Overvektspasientene kommer i grupper på ca 50 pasienter. De er inneliggende i 4 uker om gangen, og gjennomgår et bredt tverrfaglig program med vekt på fysisk trening, riktig kosthold og mestring /endringspsykologi.
 
Staben består av 2 leger (én spesialist og én ordinær legestilling), psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og idrettspedagoger, i tillegg til helsesekretær, koordinator og kvalitetsrådgiver. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 
Legen har ansvar for innlagte pasienter som følges opp under rehabiliteringsoppholdet, i tett samarbeid med alle faggruppene og veiledning fra legespesialist.
Stillingen passer utmerket for deg som venter på LIS1 tjeneste, og ønsker en fin start i jobben som lege.
 
 Kvalifikasjoner
 • Du må beherske norsk godt muntlig og skriftlig.
 • Du må være utdannet lege med autorisasjon
Vi søker etter personer som
 • Setter pasienten i fokus
 • Liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er positiv og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Fast hel stilling med arbeid kun på dagtid, således ingen vaktordning
 • Tverrfaglig og spennende arbeidshverdag
 • Utfordrende stilling i et spennende fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Avonova Ringerike Rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Idun Eid
Tittel: Daglig leder
Telefon: 93025127
E-post: idun.eid@avonova.no
Arbeidssted
Kapteinveien 9
3512 HØNEFOSS
Søk på stillingen