Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter LIS som ønsker å starte spesialistutdanning i psykiatri.

Vi har ledig 100% fast stilling som LIS-lege. Oppstart av spesialistutdanning vil være ved Psykoseposten på Nøtterøy. Vi søker etter deg som har lyst til å bli del av vårt flotte arbeidsmiljø! Vi er også interessert i leger som trenger sideutdanning og oppfordrer deg til å søke på denne stillingen dersom du er interessert i det- da kan det også være aktuelt med oppstart på våre andre lokasjoner i Larvik eller Sandefjord.

Vi er Norges største DPS med opptaksområde på ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 350 ansatte, inklusiv 26 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold er en del av KPA, Klinikk psykisk helse og avhengighet og har seksjoner i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser. Vi ønsker å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse. Utredningen og behandlingen er strukturert og foregår på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Psykosepost er en åpen døgnpost med 20 sengeplasser. Ved Psykoseposten utreder, diagnostiserer og behandler vi pasienter med psykose eller spørsmål om psykoselidelse. Vi har en tverrfaglig individuell tilnærming til pasienten med engasjerte fagpersoner bestående av blant annet overleger, psykologspesialist(er), psykologer, leger i spesialisering, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Vi har et godt samarbeidsklima og et ivaretagende miljø. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie, pårørende og førstelinjetjenesten er sentralt ved innleggelse og utskrivelse. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer.  

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Deltagelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk Sykehusavdeling

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsetter gjennomført LIS1 iht helsedirektorates regler for ansettelse i LIS-stilling, men turnusventere er velkomne til å søke 
 • Det forutsettes gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever legeautorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Arbeider strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Interesse for å holde seg faglig oppdatert 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen
 • Gode låne- og forsikringsordninger i KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrige reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordninger i KLP, og trekkes 2 % i pensjonstilskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Navn: Line Theodor Rafaelsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 98053920
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Psykoseposten Nøtterøy, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy
Søk på stillingen