Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har et ledig vikariat for overlege/psykiater ved poliklinikken til NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, lokalisert på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Flere av våre spesialister har planer om utdanningspermisjon for å øke sin kompetanse, og derfor ser vi nå etter en kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. Vikariatet på 1,5 år er ledig fra snarest, men vi er fleksible med tanke på oppstartsdato og lengden av vikariatet. LIS i psykiatri med kort tid igjen til spesialitet, eller lege med spesialisering innen annet relevant spesialitet kan også søke. 

NKS Olaviken har et tverrfaglig overlegekollegium bestående av 6 psykiatere, 1 allmennlege, 1 nevrolog og 1 geriater/farmakolog. Overlege/psykiater samarbeider i team med disse, i tillegg til psykologspesialister/psykologer og spesialsykepleiere. Den ledige stillingen er primært knyttet til poliklinikken, med noe ambulant virksomhet. Etter avtale kan det også bli aktuelt å være på vår døgnavdeling i kortere perioder. 

NKS Olaviken er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og er i tillegg et regionalt ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. Vi har 3 seksjoner med 21 sengeplasser på Askøy og en poliklinikk lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Vi tilbyr i hovedsak utredning og behandling for alderspsykiatriske pasienter med affektive lidelser, psykoser og kognitiv svikt/demens, men også for yngre personer med kognitive symptomer og for personer med andre nevropsykiatriske symptomer som f.eks. ved Huntingtons sykdom. Vi legger vekt på faglig kompetanse, forskning og fagutvikling, samt et arbeidsmiljø som det er lett å trives i. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om stillingen!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling, inkludert samarbeid med pårørende og pasientens nettverk  
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjenesten  
 • Medansvar for gode pasientforløp  
 • Videreutvikling av arbeidsmetoder, fagkompetanse og rutiner i avdelingen, tett samarbeid med avdelingsleder og øvrig klinikkledelse  
 • Veiledning og undervisning av andre fagpersoner  
 • Deltagelse i ambulante tjenester 

Utover disse «kjerneoppgaver», kan det etter behov og interesse være aktuelt med andre oppgaver:

 • Fag- og tjenesteutvikling, forskning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege  
 • Vi ønsker primært å ansette psykiater, men LIS i psykiatri med kort tid igjen til spesialitet eller lege med spesialisering innen annet relevant spesialitet kan også søke  
 • Personlige egenskaper blir vektlagt  
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk 

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe tverrfaglig i team  
 • Fleksibel og liker nye utfordringer  
 • Interesse for tjenesteutvikling for å tilpasse helsehjelpen til våre pasienters særegne behov og utfordringer 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale  
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling og avtalt fordypningstid  
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming til pasienten  
 • Godt sosialt miljø  
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)  
 • Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Olaviken
Kontaktpersoner
Navn: Minna Hynninen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 56151000
E-post: kia.minna.johanna.hynninen@olaviken.no
Navn: Kate Myklebust
Tittel: Avdelingsleder Poliklinikk
Telefon: +56 151000
E-post: kate.blindheim.myklebust@olaviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Ulriksdal 8
5009 BERGEN
Søk på stillingen