Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Enebakk kommune satser på samfunnsmedisin og har nylig økt kommuneoverlegestillingen til en 100 % stilling. 

Kommuneoverlegen er plassert i linjen til kommunalsjef  helse- og omsorg.  Kommunen har også en ansatt smittevernlege som har hovedansvaret for håndtering av smittevernsaker, og som vil samarbeide med kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen driver medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling for kommuneledelsen og for samtlige virksomheter i kommunen. Arbeidet er tverrsektorielt og tar sikte på bedre koordinering og samhandling innad i kommunen og mot kommunens samarbeidspartnere.

Da vår nåværende kommuneoverlege slutter så rekrutterer vi en ny. 

Stillingen er ledig fra 1. september 2023.

Vi søker en kommuneoverlege som er fleksibel og åpen for en hektisk arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver. Noen av oppgavene er langsiktige og strategiske, mens andre er utløst av fortløpende hendelser.

Det er ingen fast klinisk tjeneste knyttet til stillingen, men tilsyn ved sykehjemmene kan påregnes ved fravær av sykehjemslegen.  Kommuneoverlegen må i tillegg til sine ansvarsområder påregne å bli involvert i arbeid innen andre samfunnsmedisinske saker som miljørettet helsevern, håndtering av bekymringsmeldinger og vedtak etter phvl., samhandling og beredskapsarbeid.

Vi søker en fremoverlent kommuneoverlege som ønsker å sikre Enebakk kommune en velorganisert og kompetent legetjeneste, og som holder tritt med utviklingen i kommunen.   

Arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging av ALIS, utdanningsplaner, ALIS-avtaler, tilskuddsordninger og organisering av veiledning og drift av ALIS-nettverk  
 • Ansvar for LIS 1, registrering, innmelding og fordeling til legesentrene
 • I samarbeid med smittevernlegen utføre oppgaver iht. smittevernloven med tilhørende forskrifter 
 • Integrering av legetjenesten i den totale kommunehelsetjenesten 
 • Rådgiver og tilrettelegger for samarbeid med fastlegene herunder deltagelse i ALU og LSU.
 • Generell medisinskfaglig rådgivning til kommunens virksomheter  
 • Andre oppgaver innen samfunnsmedisinsk og administrativt arbeidsområde kan tilkomme
 • Rådgivning/tilsyn og bistand ved sykehjemmene kan påregnes ved sykehjemlegens fravær.
 • Kommuneoverlegen rapporterer til kommunalsjef helse- og omsorg.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon (HPR nummer bes oppgitt i søknaden)  
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist eller under spesialisering i samfunnsmedisin. Ved andre påbegynte spesialiteter, f.eks. allmennmedisin, forventes overgang til spesialisering samfunnsmedisin
 • God kjennskap til kommunal organisering og planarbeid
 • God kjennskap til oppbygningen av norsk helsevesen
 • Erfaring fra helseadministrasjon og rådgivning teller positivt
 • God kjennskap til spesialiseringsløp for leger i samfunnsmedisin og allmennmedisin 
 • God kjennskap til fastlegeordningen 
 • Tidligere erfaring som kommuneoverlege teller positivt  
 • Innehavende spesialitet i allmennmedisin teller positivt
 • Førerkort
 • Gode basale datakunnskap
 • Kjennskap til teams fra tidligere er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Selvreflekterende og evne til å se seg selv i en større sammenheng 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger   
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i en enhet i utvikling 
 • Deltakelse i faglig nettverk med kommuneoverleger lokalt, regionalt og nasjonalt  
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, inkludert veiledning, om du ikke allerede er spesialist   
 • Utfordrende og svært varierte arbeidsoppgaver  
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Lønn etter avtale  
 • Gode pensjons- og velferdsordninger  
 • Spesialister i samfunnsmedisin opptjener overlegepermisjon i henhold til SFS 2305
Søkerlisten er offentlig.  I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Stillingstype:  Fast stilling
Stillingsprosent: 100 %

Søknadsfrist: 18.06.2023

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.
Godkjent politiattest skal fremlegges før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Enebakk kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kurt Hetland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 78 788
E-post: kurt.hetland@enebakk.kommune.no
Navn: Sissel Ruud-Hansen
Tittel: Kommunalsjef helse- og omsorg
Telefon: 938 87 797
E-post: sissel.ruudHansen@as.kommune.no
Arbeidssted
Enebakk kommune
1912 ENEBAKK
Søk på stillingen