Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Vår erfarne sykehjemsoverlege vil gå av med pensjon og vi søker derfor etter ny sykehjemsoverlege.

Sykehjemslegene består av sykehjemsoverlege, en lege som er spesialist i allmennmedisin og en lege som er under spesialisering i allmennmedisin og en lege med mange års erfaring i sykehjemsmedisin uten spesialisering . Alle i 100 % stilling. I tillegg har kommunenes to LIS1-leger en dag i uken på sykehjem gjennom hele LIS1-tjenesten.

Sykehjemslegene har det medisinskfaglige ansvaret for totalt 145 sykehjemsplasser, inkl. KAD, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet. Tjenesten er variert, meningsfylt og utfordrende. Alle omsorgssentrene har god sykepleiedekning. 

 Hovedbasen for legene er på Haugtun sykehjem, men legene har visitter / tilsyn på følgende omsorgssentrene: Haugtun, Snertingdal, Sørbyen, Nordbyen. 

 Har du et sterkt engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din faglige og personlige kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere?

 Vi ønsker deg velkommen som søker, og oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å kunne få ytterligere informasjon om stillingen og arbeidsstedet.

Arbeidsoppgaver:
 • Administrere og koordinere oppgavene til sykehjemslegene
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehabilitiering, lindring og psykogeriatri
 • Bidra til at pasientene ved kommunens sykehjem får et helhetlig tjenestetilbud gjennom informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler
 • Internundervisning
 • Kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent relevant spesialitet eller under spesialisering
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra og engasjement for fagfeltet
 • Søkere med erfaring innen primærhelsetjeneste og / eller sykehjemsmedisin vil bli foretrukket
 • Gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og målbevisst
 • Positiv og løsningsorientert med profesjonelle holdninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne med god norsk språkkompetanse
 • En aktiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Gode arbeidsbetingelser med pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 94 16 13 55
Navn: Dag Rasmussen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: + 47 90 86 89 52
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haugtun sykehjem
Storgata 33
2821 GJØVIK
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image