Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Mottaks-, observasjons- og behandlingsavdelingen (MOBA) er organisert sammen med bl.a medisinsk, kardiologisk og reumatologisk avdeling i Mottaksklinikken. MOBA består av fire kliniske seksjoner: akuttmottak, skadepoliklinikk, OBA og diagnostisk senter.

Helse Stavanger vil fra 2023 ha akutt- og mottaksmedisin (AMM) som ny spesialistkompetanse, og i den forbindelse søker vi nå etter fire nye kolleger (tre fast og ett vikariat). Inntil to av stillingene vil være knyttet opp til et bakvaktslag AMM, med spesialitet i AMM som kompetansekrav. De resterende stillingene vil ha relevant breddespesialitet som kompetansekrav, og vil kunne ha tjeneste i andre vaktlag etter kompetanse og behov. 

Vårt akuttmottak er stort i norsk sammenheng, med ca 100 akutte pasienthenvendelser pr døgn i tillegg til en aktiv skadepoliklinikk. Vi håndterer akutte forløp med problemstillinger innen de fleste fagområdene, og har en bred kompetanse i vår pleietjeneste. Det er et godt samarbeid med de ulike fags legetjenester, og det pågår kontinuerlige utviklings- og forbedringsarbeider hvor akuttmottak er involvert. Fra 2023 vil spesialister i akutt- og mottaksmedisin i tillegg være en del av den faste bemanningen i akuttmottak.  

OBA er i dag en korttidspost med 22 sengeplasser, fortrinnsvis for pasienter med forventet behov for 1-2 døgns innleggelse. Pasientpopulasjonen er bredt sammensatt, og sengeposten har tett samarbeid med andre spesialavdelinger, inkludert avdeling for rus- og avhengighetsmedisin og klinikk psykisk helsevern voksne. Posten inneholder også en spesialenhet "Tverrfaglig OBA - TOBA" med 6 sengeplasser forbeholdt pasienter med sammensatte problemstillinger innen rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri og somatikk. Her er det et tett samarbeid mellom de nevnte fag med mange yrkesgrupper involvert. 

I NyeSUS er korttidsposten planlagt utvidet til 39 senger, og det pågår et spennende arbeid med videreutvikling av korttidskonseptet hvor man bl.a. ser på hvilke pasientgrupper som primært skal håndteres her. Pasienter med kardiologiske problemstillinger og forventet korte forløp vil være blant disse pasientene, og vi vil ha et tett samarbeid med kardiologisk avdeling.

Vi søker overleger med interesse for gode pasientforløp i akuttaksen, som ønsker å bidra til at flest mulig pasienter får god behandling på rett behandlingsnivå til riktig tid. Vi søker deg som brenner for teamarbeid som fører til høy faglig kvalitet og god pasientsikkerhet i en til tider travel og uforutsigbar hverdag. Vi vil gjerne ha deg på laget om du ser muligheter i samarbeid på tvers av etablerte enheter og fagsøyler, og ønsker å være med på videreutviklingen av akuttmottak og korttidskonseptet i vårt nye sykehus. 

Vi planlegger intervju i løpet av uke 24. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og OBA/korttidspost
 • Pasientoppfølging
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Tett samhandling med andre fag og profesjoner
 • Inngå i vaktordning
 • Prosedyreutvikling og forbedringsarbeid  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i akutt- og mottaksmedisin er kompetansekrav for tre av stillingene
 • Spesialist i indremedisin, infeksjonsmedisin, allmennmedisin eller annen relevant breddespesialitet er kompetansekrav for de øvrige stillingene
 • Annen relevant kompetanse utenom spesialiseringen vektlegges
 • LIS med kort tid igjen av spesialiseringsløpet i relevant spesialitet oppfordres også til å søke
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kliniske ferdigheter og beslutningsevne
 • Veiledningskompetanse vektlegges
 • Forskningskompetanse vektlegges
 • Forbedringsutdanning vektlegges
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges
 • Selvstendig og strukturert
 • Nytenkende og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn og arbeidsbetingelser i hht gjeldende overenskomst
 • Spennende og variert arbeid
 • Samarbeid med mange fagmiljø
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Øistein Mjelva
Tittel: Konstituert avdelingssjef MOBA
Telefon: 91578779
E-post: oistein.ronneberg.mjelva@sus.no
Navn: Anne Katrine Bergland
Tittel: Seksjonsoverlege OBA
Telefon: 915 95 103
E-post: anne.katrine.bergland@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken / MOBA, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image