Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege
På Fauske har vi et ungt og fremoverlent legemiljø. Vi ønsker oss kollegaer som sammen med oss kan fortsette jobben med å opprettholde en god stabilitet, og være med å utvikle en faglig sterk og fremtidsrettet legetjeneste i Fauske kommune.

Fauske kommune har en kommunal akutt seng med mulighet for innleggelse, dette for å kunne gi et godt tilbud til våre pasienter.

I Fauske kommune er det i dag 11 fastlege hjemler.
 • Brygga legekontor har 3 fastlege hjemler og 2 LIS1
 • Valnesfjord legekontor 3 fastlege hjemler.
 • Fauske Legesenter har 5 fastlege hjemler, og 1 LIS1.
Legevakt er en viktig del av legetjenesten i Fauske kommune, vi vektlegger derfor høyt at søkere kan gå selvstendige legevakter. Det interkommunale samarbeidet Indre Salten legevakt, har Fauske kommune sammen med Saltdal kommune og Sørfold kommune. 

Arbeidsplass
Det er på det privatpraktiserende legekontoret Brygga vi nå lyser ut ledig fastlege hjemmel. Legekontoret har dyktige og erfarne medarbeidere, og det er et godt og stabilt arbeidsmiljø der hjelpepersonell og leger trives. Legekontoret fremstår som moderne og velutstyrt, med lyse og trivelige lokaler. Det er et godt faglig samarbeid mellom legekontorene. Legene ved Brygga legekontor deltar på fastsatte møter sammen med kommunalt ansatte leger.

Pasientlisten er pr. i dag 1100. Etter avtale med Fauske kommune kan pasientlisten få en kompensert reduksjon ned til 930 listepasienter hvis ønskelig.

Det er ikke etablert daglegevakt i Fauske kommune slik at de ulike legekontorene er ansvarlig for øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid ca. to dager per uke.

Legevakten består av ettermiddag, natt og helgevakter. I dag ligger legevakten ved Fauske legekontor, men innen kort tid vil den flytte inn i nye flotte lokaler hvor de samlokaliseres med ambulansetjenesten og Salten Brann. Lege på vakt har tilgjengelig bakvakt på helg og ettermiddag/kveld. Det er sykepleier på vakt i hele legevaktens åpningstid.

Arbeidsoppgaver
Fastlege praksis Kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke Legevakt iht. etablert legevaktsordning, vaktbelastningen er ca 4 vakter i måneden.

Formelle krav
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkeren må ha gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
Følgende egenskaper vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og fleksibilitet i arbeidssituasjonen er viktig.  
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Vilje og evne til fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli høyt vektlagt
Vi tilbyr
 • 8.2 avtale etter ASA 4310
 • ALIS- ordning hvis ønskelig
 • Tilrettelegging for veiledning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Gode økonomiske betingelser
Ved ansettelse kreves godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lover, regel- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd. 

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. 

Velkommen som søker!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fauske kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Christine Sørensen
Tittel: Enhetsleder, Forebyggende og koordinerende tjenester
Telefon: +47 932 04 162
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Torggata 11
8201 FAUSKE
Søk på stillingen