Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Malvik kommune har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. I kommunen har vi tre legekontor med god kompetanse innen allmennmedisin. Det er nå en ledig fastlegehjemmel ved Vikhammer legekontor.

Vikhammer legekontor er et veldrevet 5-legesenter i Vikhammer sentrum og har til sammen ca. 4500 listepasienter. Gode parkeringsmuligheter samt kollektivtransport med buss og tog. Legekontoret har månedlig internundervisning og egen smågruppe. Alle legene har fast kontordag en dag per uke samt månedlige driftsmøter og en velfungerende kollegial fraværsdekning. Legekontoret har per idag 5 fastlegehjemler, en LIS1-stilling og 6. års medisinstudenter om høsten. Den nye hjemmelen vil inngå i et økonomisk og faglig fellesskap i et DA. Ny lege må godta legekontorets internavtale. Den ledige hjemmelen har et listetak på 950 pasienter. Forventet oppstart blir ca 1 mars 2024.

Vikhammer legekontor benytter CGM Allmenn Journal. Legekontoret har ellers gode og oppdaterte IT løsninger. Se for øvrig legekontorets hjemmeside for mer informasjon: Vikhammer legekontor
 
 
Malvik kommune tilbyr pr. i dag følgende
  • 40% økt kommunalt basistilskudd pr. fastlege som er spesialist i allmennmedisin opptil 900 listepasienter. Det tas forbehold om noen justeringer jfr. pasienttilpasset basistilskudd som ble innført nasjonalt fra 1. mai 2023. Avtale om lokalt basistilskudd skal evalueres i 2024.
  • Kompensasjon for sykedager/sykt barn, en "kommunal sykeforsikring" for eget eller barns sykedager i form av 60 % av praksiskompensasjonen. Inntil 10 dager pr. år.
  • Kompetansetilskudd til kompetansehevende tiltak for fastlegene inntil 18 timer pr. fastlegehjemmel.
  • Lege under spesialisering vil få avtale om ALIS - næring, med tildeling av midler fra Helsedirektoratet (ALIS - legene får derfor ikke det økte basistilskuddet som beskrevet over)
Kvalifikasjonskrav
Legeutdanning med norsk autorisasjon

Faglige kvalifikasjoner med interesse for for allmennmedisin og personlig egnethet med gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Søkere med annet morsmål enn norsk, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper skriftlig og muntlig for en forsvarlig yrkesutøvelse ved søkertidspunkt

Det må påregnes 20 prosent kommunal bistilling for hjemmelen.
Malvik kommune deltar i den interkommunale legevakt lokalisert i Trondheim, vakttid kl.16.00-23.00. Vaktbelastningen er i 1-2 vakter pr. måned.

Oppstart i hjemmelen skjer etter avtale. Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker. Aktuelle vedlegg er vitnemål, autorisasjonsbekreftelse og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold.

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning. Søknad sendes via Jobbnorge sin jobbsøkerløsning. Denne løsningen er digital. Vennligst legg ved alle aktuelle vedlegg. 

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonferdigheter
Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges

For nærmere opplysninger om, kontakt:
Leder ved legekontoret: Petter Høisen: tlf 906 59 718
Kontaktperson Malvik kommune: Kristina Raaen Mjøs tlf: 920 46 908
 
Vi jobber for likestilling og mangfold
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle offentlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Petter Høisen
Tittel: Leder ved legekontoret
Telefon: 906 59 718
Navn: Kristina Raaen Mjøs
Tittel: Kontaktperson Malvik kommune
Telefon: 920 46 908
Arbeidssted
Vikhammer legekontor DA
Stasjonsvegen 14
7560 VIKHAMMER
Søk på stillingen