Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helsevernenheten er en del av Etat for helsetjenester og består av Senter for migrasjonshelse, Miljørettet helsevern, Smittevernkontoret og Frisklivssentralen. Senter for migrasjonshelse har blant annet ansvar for helseundersøkelse, lavterskel oppfølging og gruppetiltak for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente til flyktninger.

På Senter for migrasjonshelse er det ledig 100 % midlertidig prosjektstilling som lege knyttet til mottak og bosetting av nyankomne ukrainske flyktninger. Stillingen har varighet frem til og med 30.06.2024 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Helseundersøkelse av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente iht. nasjonal veileder fra Helsedirektoratet (IS-1022) og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.
 • Oppfølging av pasienter
 • Arbeidet skjer i stor grad med bruk av tolk
 • Gi råd og veiledning, kartlegge utfordringer og henvise videre ved behov
 • Samarbeid med andre offentlige og private instanser
 • Bidra til kvalitetsforbedring og utvikling av tjenestene våre

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS-1 tjeneste
 • Erfaring med migrasjonshelse
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging med fremmedspråklige
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Gyldig politiattest
 • Gode norskkunnskaper. Søkere med annet morsmål enn norsk uten norskspråklig videregående skole, må ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå
 • I tillegg til norsk må søkeren også beherske engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Ønske om å bidra til gode løsninger i en avdeling i utvikling
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team
 • Effektiv, løsningsorientert og du gir innspill når vi møter nye utfordringer
 • Omstillingsdyktig, fleksibel, serviceinnstilt, selvstendig og nøyaktig
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Egil Kaberuka-Nielsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 408 04 616
Arbeidssted
Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Ulriksdal 8
5009 Bergen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image