Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Innan nevrologi har vi 8 overlegestillingar og 8 stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen eining i Medisinsk klinikk. Eininga har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for MS, epilepsi, parkinson, hjerneslag, ALS/Huntington/nevro-onkologi, botox), nevrofysiologisk laboratorium og ein sengepost med 8 senger til generell nevrologi og 6 til slagpasientar.

Nevrologi er et fag i stadig utvikling, med nye og økende behandlingsmuligheter. Som LIS nevrologi vil du møte pasienter i alle aldersgruppe med masse spennende sykdommer og tverrfaglige utfordringer. Samarbeid med andre faggrupper som terapeutene og logoped er viktig. Vi gir god opplæring før du begynner med vakt.
Vi vil kontakte aktuelle søkere fortløpende.

 

Arbeidsoppgåver

 • Sengepostarbeid sammen med overlege
 • Etterhvert mulighet for poliklinisk arbeid
 • Deltaking i tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for deltaking på botoxbehandling
 • Spinalpunksjon
 • Det er for tida 8-delt tilstedevakt i seksjonen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med fullført turnustjeneste eller snart ferdig
 • Det er ein fordel om søkjaren har arbeidd på norsk sjukehus
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein entusiastisk lege som ønskjer å bli nevrolog
 • Gode sosiale eigenskaper er viktig
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i prosedyrer og vaktoppgaver
 • Fast veiledning
 • Kvar 8.veke avspasering
 • Det er avsett tid i arbeidsplanen til fordjuping 1 dag anna kvar veke
 • Aktivt og triveleg internasjonalt arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Solstrand
Tittel: Funksjonsleder
Telefon: 94827389
E-post: kirsten.solstrand@helse-fonna.no
Navn: Ineke Hogenesch
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 47685618
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen