Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling har ledig 100% vikariat for ett år for spesialist innen infeksjonssykdommer fra 1.9.23.

Seksjon for infeksjonssykdommer har per i dag fire overlegestillinger og fire LIS, hvorav én LIS3. Legene på seksjonen fordeler ansvaret for sengepost og poliklinikk.
I forbindelse med permisjon har vi nå behov for å ansette overlege i 100%-stilling for ett år. Vi ønsker en overlege med bred erfaring og kompetanse innen generell infeksjonsmedisin. I sykehusets opptaksområde er det en høy forekomst av hepatitt B og C, samt HIV noe som preger den polikliniske driften. Vi har en stor andel tuberkulose-pasienter og avdelingen har to nyrenoverte luftsmitteisolater. Gjennom pandemien har sykehuset hatt en betydelig andel covid-19-pasienter og opparbeidet seg høy kompetanse på dette området. Sykehusets pasientgrunnlag gjenspeiles i populasjonen på sengeposten og det er mange interessante, infeksjonsmedisinske problemstillinger som til enhver tid er innlagt.

Infeksjonsmedisinsk seksjon har en ung og dynamisk overlegegruppe, og miljøet på hele Medisinsk avdeling preges av samarbeid og høy jobbtilfredshet.
Dersom du har interesse for, eller erfaring med forskning er det positivt, men ikke et krav.

Egenskaper og kvalifikasjoner:
 • Arbeid i tverrfaglige team, men kan også jobbe selvstendig
 • Bakvaktkompentent og bred indremedisisnk erfaring
 • Stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevner
 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement

Vi tilbyr:
 • En aktiv og spennende infeksjonsmedisinsk avdeling
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.
Ved spørsmål:
Kontakt avdelingsoverlege Bjørn Brandsæter
Mail: bbran@lds.no
Tel: 91668866
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91668866
E-post: bbran@lds.no
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen