Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk for diagnostikk - Avdeling for radiologi Ålesund og Volda - Radiologi Ålesund

Ålesund sjukehus ligg ved fjorden, med flott utsikt til Sunnmørsalpane, og kort veg til både natur og byliv. Ålesund sjukehus er det mest differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal HF.
Avdeling for radiologi Ålesund og Volda - Radiologi Ålesund har 13 overlegar og 8 LIS, med eit ungt og engasjert kollegium. Radiologi Ålesund har totalt 97 ansatte.

Maskinparken består av 2 MR, 2 CT, 3 ultralyd, konvensjonell radiologi inkl. intervensjonsradiologi, brystdiagnostikk, samt nukleærmedisin med SPECT/CT og PET/CT. Både avdelinga, og sjukehuset ellers, har eit inkluderande og aktivt LIS-miljø

Radiologi Ålesund har ledig fast stilling for lege i spesialisering. Oppstart etter nærare avtale med avdelingssjef. 
Ved ev. intern tilsetting, kan vikariat bli ledig.


Vi ber om at attestar/tjenestebevis frå evt tidlegare arbeidsforhold blir lasta opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • 8-delt tilstadesvakt, med overlege i bakvakt.
 • Den som blir tilsett skal følgje program for å oppnå læringsmål som fører fram til spesialisering i radiologi

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga, eller turnusteneste etter gammal ordning.
 • Tidlegare teneste ved radiologisk avdeling og forskningskompetanse vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskapar, for muntleg og skriftleg kommunikasjon.

Personlege eigenskapar

 • Vere arbeids- og lærevillig
 • Kunne medvirke til eit godt arbeidsmiljø
 • Kunne trivast med teamarbeid

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Og på fritida:
Ålesund, med den kjende jugend-arkitekturen, er kåra til den vakraste byen i Norge. Byen og omlandet  byr og på eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. I tillegg kan naturen som omgir byen og området rundt nyttas til mange ulike former for sport, friluftsliv og rekreasjon, både sommar og vinter.
Sjå meir om Ålesund og området rundt her: https://www.fjordnorway.com/en/destinations 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jenni Mari Hildre Dimmen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70105536
E-post: jenni-mari.dimmen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for radiologi Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen