Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å bli lungelege? Trives du i et aktivt fagmiljø med stor faglig bredde og høyt engasjement?

Lungemedisinsk avdeling er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har høy aktivitet og behandler de aller fleste lungemedisinske problemstillinger. Avdelingen har også en viktig tilsynsfunksjon i sykehuset. Avdelingen består av to sengeområder og en stor poliklinikk og dagutredning med blant annet tilhørende ambulerende lungeteam og lungerehabilitering. Det er for tiden 17 overleger og 19 LIS2/3 tilknyttet avdelingen.

Lungeavdelingen er en del av Medisinsk Divisjon og LIS roterer til de andre indremedisinske avdelingene for å oppnå kompetanse som LIS2 i felles indremedisinsk del, for deretter å gå inn i et utdanningsløp som LIS3 i lungesykdommer. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for alle læringsmål i LIS3 lungesykdommer. Alle LIS får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid.

Arbeidssted under spesialistutdannelsen er i Medisinsk Divisjon og på Lungemedisinsk avdeling. Stillingen inngår i vaktordning i Akuttmottaket.
Arbeidssted etter fullført spesialisering er som legespesialist på Avdeling for lungemedisin.
Som et stort universitetssykehus vil veiledning og undervisning av annet helsepersonell og medisinstudenter kunne påregnes etter behov.
Forskning er et satsningsområde i avdelingen. Vi har en professor og en førsteamanuensis, og deltar også i flere kliniske legemiddelstudier. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Vi oppfordrer også LIS både tidlig og sent i utdanningsløpet som har lyst til å spesialisere seg innen lungesykdommer til å søke. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid som LIS på sengepost, utredningsenhet, poliklinikk og tilsynsfunksjon.
 • Opplæring i lungemedisinske prosedyrer
 • Vaktarbeid i Akuttmottaket
 • Rotasjon til andre indremedisinske avdelinger etter behov 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges
 • Interesse for lungefaget og ønske om å spesialisere seg innen lungesykdommer
 • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor lungemedisinsk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk Divisjon
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 • Kort reisevei fra Oslo
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Solvor Findalen Pedersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67969719
E-post: solvor.findalen.pedersen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungemedisinsk avdeling
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen
Søk på stillingen