Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nye Ullensaker helsestasjon 0-5 år på Kløfta har behov for lege i 20% stilling fra høsten 2023. Stillingen som helsestasjonslege er tilknyttet Kløfta helsestasjon som tilbyr konsultasjoner og oppfølging av barn i alderen 0-5 år og deres familier. Helsestasjonen skal åpnes høsten 2023. Deler av stillingen kan kombineres med arbeid på helsehuset i avdeling Medisinsk korttid og rehabilitering (40%), og evt. også kombineres med arbeid på KAD (kommunal akutt døgnenhet, 40%). 

Ledige stillingsbrøker som lege ut året 2023:
- 40% stilling som tilsynslege i avdeling Medisinsk korttid og rehabilitering på helsehuset (vikariat ut året)
- 40% stilling som vakthavende lege på KAD og legevakt (vikariat ut året, med mulighet for forlengelse) 
- 20% stilling ut året 2025 som helsestasjonslege Kløfta helsestasjon 0-5 år (ut 2025, med mulighet for forlengelse eller fast) 
 • Presisér i søknaden hvor stor stillingsprosent du søker deg til 
 • Arbeidstid: Dagtid
 • Lønn: Fastlønn


Arbeidsoppgaver
 • Legerelaterte oppgaver innenfor Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 • Samhandle med ulike faggrupper i helsestasjonen, fastlegene, kommuneoverlegene og spesialisthelsetjenesten
 • Føre statistikk og bidra til rapportering
 • Elektronisk dokumentasjon, journalskriving i HsPro og elektronisk dialogmelding til samarbeidspartnere
 • Medisinskfaglig ansvarlig
 • Samarbeid med lege som har ansvar for de andre fagområdene
 • Legevisitt for avdeling medisinsk korttid og rehabilitering
 • Vakthavende lege i avdeling KAD og daglegevakt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnus/LIS 1
 • Erfaring fra helsestasjonstjeneste er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper
 • God fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Du er ansvarsfull, engasjert og løsningsorientert
 • Du er god på samhandling
 • Du jobber målrettet og systematisk, både individuelt og i team
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du tenker forebyggende, tverrfaglig og helhetlig
 • Du er imøtekommende og respektfull ovenfor målgruppen
 • Du bidrar til å gjøre dine medarbeidere gode
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Trine Kjelbergvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47756624
E-post: trine.kjelbergvik@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helsestasjon og Helsehus
2051 JESSHEIM
Søk på stillingen