Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vennesla legesenter har nå ledig en fastlegehjemmel for tiltredelse fra 01.10.23 eller etter avtale. Vi har også behov for vikar fra 01.10.23 i et vikariat på 6-9 måneder med mulighet for forlengelse.. ALIS-avtale for næringsdrivende. Kommunal tilbakekjøpsgaranti. 


Vennesla legesenter er Norges største fastlegesenter. Vi er et veldrevet, og velorganisert legesenter. Vi flytter i august 2023 inn i utvidede helt nye lokaler som dobler vårt areal. Alle 17 fastlegehjemler samt LIS1-lege i kommunen er samlet i dette legesenteret. De fleste legene er spesialister i allmennmedisin. Godt arbeidsmiljø. Stabile og flinke medarbeidere med egen daglig leder i full stilling. Vi har totalt 15 årsverk ansatte, for tiden fordelt på 6 sykepleiere og 10 helsesekretærer. Vi jobber i team og har blant annet sår-, kols/astma-, venofer/allergi-,  diabetes og datateam.

Vennesla legesenter har en profesjonell og godt fungerende administrasjon slik at du kan konsentrere deg om å være lege. Vi bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret har allerede flere av kvalitetene som ekspertutvalget har anbefalt, og vi ønsker å videreutvikle dette.

Legesenteret er drevet som et AS, der fastlegene er selvstendig næringsdrivende.

Her kan du jobbe som fastlege i et stort miljø med trygg økonomi og gode faglige rammer.
Hjemmeside: https://www.venneslalegesenter.no/
Film om legesenteret (fra 2020, der vi er kommet videre og noe er endret, bl.a. er nybygget nå reist): https://vimeo.com/485442942


Vi tilbyr: 
 • Et meget godt faglig miljø med positive kolleger
 • Strukturert utdanningsløp med kompetente og engasjerte veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS).
 • Du kan være med og påvirke egen arbeidshverdag og utviklingen av legesenteret.
 • Stabile og flinke medarbeidere med egen daglig leder i full stilling.
 • Velutstyrt laboratorium med moderne løsninger.
 • Ultralydapparat både på legesenteret og legevakten i samme bygg.
 • Tilknyttet forskningsnettverket Praksisnett.
 • Nullhjemmel. Kommunen har per i dag ingen åpne lister, men betydelige ventelister. Det er stort potensiale for rask listevekst til ønsket listelengde på ca 700-800, som vil kunne økes etter avtale.  
 • Du har pasienter tre til fire dager i uken.
 • Flotte nye lokaler.
 • Hjemmekontor via Infodoc skyløsning gir enkel oppkobling.
 • 8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Dette betyr at store deler av driftsutgiftene dekkes av kommunen.
  ALIS-vilkår for næringsdrivende. Dersom du er under spesialisering etter ny ordning, betyr det at du vil få dekket inntektstap ved fravær i forbindelse med videreutdanningen og kursutgifter som ikke dekkes av Fond 2. Det er vanlige vilkår for kjøp av praksis med goodwill og innkjøp i driftsselskapet.  Det er imidlertid en kommunal tilbakekjøpsordning for goodwill med regler som det vil gis nærmere informasjon om.

  Legepraksisen vil inngå i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og du inngår egen avtale med Vennesla legesenter AS om inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
Ordinær fastlegepraksis med pasienter tre til fire dager i uken.
Ved inngåelse av fastlegeavtale med kommunen, vil du også forplikte deg til å ta offentlig legearbeid etter vanlige regler i fastlegeavtalen.
Vanlig legevaktsdeltakelse. For tiden omkring 15-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt etter fordeling sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl. 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.

Kvalifikasjoner
Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
Full rekvisisjonsrett
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende.
Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin
Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
Søker bør ha førerkort kl. B. Det er en fordel å disponere egen bil.
Krav om politiattest
 
Personlige egenskaper
Evne til selvstendighet og strukturert arbeid 
Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Evne til å gi og ta mot veiledning
Evne til å drive privat praksis
Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt  

Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen. Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel Vennligst oppgi i søknaden fra hvilket tidspunkt du kan begynne å jobbe, og om du søker på hjemmelen, vikariat, eller om begge kan være aktuelt for deg.
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema. Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis brukes. https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/
Søknadsfrist: 04.06.2023.

Det må oppgis minst to referansepersoner.
Tildeling av hjemmel og ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Det er et forbehold om politisk godkjenning av opprettelse av ny hjemmel.
Ved spørsmål om den ledige hjemmelen kan ass.kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kontaktes på mail per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no eller på tlf. 91563885.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktperson
Navn: Per Kjetil Dalane
Tittel: Ass. kommuneoverlege
Telefon: 91563885
E-post: per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no
Arbeidssted
Venneslamoen 1
4700 VENNESLA
Søk på stillingen