Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
ØNH-avdelinga ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering. Det kan hende det blir ledig vikariat.

ØNH-avdelinga er organisert som ein avdeling i kirurgisk klinikk med eigen poliklinikk, høyresentral, operasjons- og oppvåkningseining. Avdelinga er godkjend som gruppe II-utdanningsavdeling i ØNH-sjukdommar.

Ved ØNH-avdelinga er vi 10 legar: 5 spesialistar og 5 under utdanning.

Arbeidsoppgåver

 • LiS / legespesialist går i 5-delt heimevakt og har allsidige arbeidsoppgåver. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant erfaring vil ha stor vekt.
 • Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg på høgt nivå

Personlege eigenskapar

 • Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø og vi ønsker ein kandidat som kan bidra til å oppretthalde dette.
 • Fleksibilitet
 • God samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • Arbeids- og lønnsvilkår etter gjeldande overeinskomst.
 • Høgt fagleg nivå og triveleg arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Thomas Risanger
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 94488303
E-post: thomas.risanger@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundsgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen