Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUPP Moss har ledig 100 %  fast stilling for overlege med engasjement for barn og unges psykiske
helse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Moss er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
i avdeling BUP/HABU ved Sykehuset Østfold. Avdelingen består i tillegg av Ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes og Åsbråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. 

BUPP Moss har 25.5 fagstillinger , hvor  det er 3 stillinger for overlege i 1 stilling for LIS. Seksjonen har en stabil og engasjert medarbeidergruppe med ferdigutdannende spesialister innenfor alle fagområdene, som bidrar til et godt tverrfaglig samarbeidsklima.

BUPP Moss har ansvar for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby, med et befolkningsgrunnlag på like under 80000.  
Poliklinikken har generalistteam og team som arbeider med spiseforstyrrelse, nevropsykiatriske tilstander, traumer og sped- og småbarn.

Avdelingen har totalt per i dag 22  stillinger for overlege og ni stillinger for LIS. Legene i avdelingen har faste møter 1 gang i måneden. Det er etablert forskningsgruppe i avdelingen som ledes av overlege med doktorgrad.

Moss ligger godt plassert med vakre kulturlandskap på Jeløya og på fastlandet. Det er en by i vekst med mange gode boområder for både barnefamilier og andre. Det er lett tilgjengelig med både bil og tog fra hele Østfold og Oslo, og med mulighet for 25 min. med ferje fra Horten. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk, og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i henhold til nasjonale retningslinjer, pakkeforløp og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Mulighet for veiledning av LIS
 • Deltakelse i tverrfaglig internt og eksternt samarbeid under utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglige team for diagnostisering, behandlingsplaner og evalueringer av behandling
 • Mulighet for undervisning internt og eksternt 
 • Deltakelse i fag- og kompetanseutvikling på seksjonen og i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri
 • LIS som har kort tid igjen til å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke stillingen
 • Erfaring fra arbeid i med barn og unge er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • God evne til å skape kontakt med barn og ungdom og deres foresatte 
 • God samarbeidsevne og interesse for å jobbe tverrfaglig
 • Interesse for å være med i det faglige utviklingsarbeidet i seksjonen
 • Evne til fleksibilitet og å skape trivsel i en travel arbeidshverdag 

Vi tilbyr

 • En seksjon som arbeider med å utvikle og tilby gode tjenester til barn og unge og deres familier, og til våre samarbeidspartnere
 • En hyggelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglighet og kontinuitet
 • Gode velferdsordninger med blant annet personalhytter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Vil du se hvor fint det er i Østfold kan du lese mer ved å trykke på linkene
Visit Østfold
Mulighetsriket

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Hartveit Jonassen
Tittel: Overlege
Telefon: 69869600
Navn: Britt Guri Robertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 69 86 96 00 / 930 07 556
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Peer Gynts vei 84
1535 Moss
Søk på stillingen