Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har en ledig 100% fast overlegestilling ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin(ABUM) som vi ønsker at du skal søke på. Tiltredelse 01.09.23 eller etter avtale. Vil du være en del av vår seksjon som består av 10 overleger og fortiden 8 leger i spesialisering?

Sykehuset Telemark er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst.  Vi i Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) har en lokal funksjon for behandling og pleie for barn og unge i aldersgruppen 0-15/18 år i Telemark. ABUM består av nyfødt intensiv, barne- og ungdomsmedisin (barneavdelingen), barnepoliklinikk inkl. dagavdeling. Legene er organisert i egen seksjon som dekker alle seksjonene i ABUM.
Vi har ca. 1500 innleggelser, 270 dagbehandlinger og 7200 polikliniske konsultasjoner. I tillegg kommer akutte henvendelser på sengepost som i 2022 var 1159.

Nyfødt intensiv har 12 sengeplasser, og tar imot nyfødte fra gestasjonsalder 28 uker og fødselsvekt 1200 gram. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert. Barneavdelingen har 12 sengeplasser med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Sengeposten har pleieansvar for 2 kirurgiske senger og det er nært samarbeid med respektive enheter. Vi har egen akuttfunksjon i sengeposten. Barnepoliklinikken og dagavdelingen, tar imot barn som har vært innlagt ved barneavdelingen, nyfødt intensiv eller henvist til poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dagavdelingen gir tilbud om dagbehandling og pleie ved enklere inngrep og undersøkelser. Vi samarbeider tett med Oslo Universitetssykehus ved spesialiserte problemstillinger ved behov for mer høyspesialisert behandling. STHF har ca 1500 fødsler i året og overlege samarbeider tett med føde/barsel.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) består av Avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP), Avdeling for habilitering (AHAB) og Avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) som samarbeider tett. Klinikken har forskningskompetanse og deltar i nyopprettet forskningsgruppe på STHF. 

Ved ansettelse må politiattest leveres i henhold til Helsepersonelloven §20a første ledd, jf. politiregisterloven §39 første ledd.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver tilknyttet sengepostene, herunder visittgang og konsultasjoner
 • Sentral i kliniskarbeid med utredning og behandling
 • Vaktarbeid, overleger går bakvakt (hjemme)  
 • Poliklinisk arbeid
 • Bidra med supervisjon inn mot LIS
 • Deltagelse i forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i barnesykdommer. Søkere i siste fase av spesialisering kan også søke.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Trives med å jobbe i tverrfagligteam
 • Forbedringsarbeid motiverer deg

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø i utvikling
 • Tverrfagligteam arbeid med sykepleiere, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, sekretærer, fysioterapeut, pedagog osv.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Vaktordningen er p.t. 7-delt
 • Regelmessig ferdighetstrening
 • Faste MTU dager 
 • Faste overlege møter
 • God plan for internundervisning
 • Faglig engasjerte og dyktige kollegaer
 • Mulighet for fordypning i interessefelt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Vi tilbyr i nærområdet:

Grenland består av fire kommuner Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Her er det et mangfold av muligheter som kultur og underholdning, moderne aktivitets- og idrettsanlegg og flott naturperler i form av sjø og fjell. Boligprisene er lave sammenlignet med andre fylker. For med informasjon om Grenland: www.vitittelemark.no

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Brinchmann Eckholdt
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97169141
Navn: Jorunn Halsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97543807
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for leger, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen