Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som fagansvarlig overlege ved intensivseksjonen.  

Intensivseksjonen ved AHUS er en del av Anestesiavdelingen og har 8 overleger knyttet til driften. Enhetsleder har seksjonsleder leger som nærmeste overordnede, og rapporterer i faglige spørsmål til seksjonsleder leger. Enhetsleder er en del av intensivseksjonens lederteam sammen med seksjonsleder intensiv og har det medisinskfaglige ansvaret for aktiviteten ved Intensiv.

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 370 ansatte, hvorav 80 er leger, 28 av disse er LIS. 

Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk og dagkirurgisk senter. Det er knyttet to professorater til avdelingen. Det er tett samarbeid mellom overvåkningsenhetene med postoperativ, hjerteovervåkning, medisinsk overvåkning, barneovervåkningen og intensiv på Ahus. 

Intensivseksjonen har 10 generelle intensivsenger og 4 senger for kirurgisk intermediærpasienter.

 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Har ansvaret for at legearbeidet på enheten tilrettelegges på en faglig og ressursmessig god måte, og skal sammen med seksjonsleder besørge god drift innenfor enheten så vel som seksjonen som helhet.
 • Holde seg faglig oppdatert innen intensivmedisin.
 • Skal utarbeide / oppdatere medisinskfaglige prosedyrer, og skal bidra til at det utvikles gode og effektive pasientforløp.
 • Skal medvirke til seksjonens kompetanseutvikling, bl.a. gjennom undervisning for personell i egen enhet, evt. andre enheter.
 • Tilrettelegge for studenter, hospitanter og nyansatte, bl.a. med opplæringsplaner.
 • Skal bidra til at enheten driver forskning.
 • Skal sammen med seksjonsleder bidra til kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og gi tilbakemelding til de ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi med bred erfaring fra intensivmedisin
 • SSAI-intensivutdanning er en fordel men ingen forutsetning
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  
 • Personlig egnethet
 • Omstillingsevne og endringsvilje

Personlige egenskaper

 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
 • Personlige egenskaper vektlegges.  

Vi tilbyr

 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
 • Kort reisevei til Oslo.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: else-marie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90919087
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen