Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hvem ser vi etter? 

Du er interessert i å ivareta den daglige driften av seksjonen, samtidig som du ønsker å lede en faglig stolt avdeling inn i fremtiden. Fremtidens helsevesen står i møte med flere utfordringer, og det er viktig at vi ruster oss for å møte de utfordringer som kommer. Stillingen innebærer ledelse av god og sikker pasientbehandling, forskning, utvikling og sørge for riktig kompetanse til riktig pasient. Det er derfor viktig for oss at du verdsetter faglighet, og at du selv har faglig integritet. Det er fint om du har kjennskap til vårt fagfelt, men det er ikke avgjørende. Det viktigste er at du har helsefaglig kompetanse, og er interessert i å lære om nevrologi. Du er systematisk, og kan ivareta flere oppgaver parallelt. Som vår leder vil du ha en viktig rolle i å videreføre vårt gode arbeidsmiljø- en oppgave du som leder setter høyt. Det er viktig at du er en nær og synlig leder. 

Dersom du er nevrolog  og ønsker å kombinere ledelse med klinisk arbeid, er dette noe vi gjerne vurderer i samråd med deg når du har søkt stillingen! 

Hvorfor jobbe ved Nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold HF?

Nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har et kjent, godt rykte for høy faglig standard. Her verdsetter vi faglighet, og vi jobber for å løfte frem våre fagpersoner både i forskning og i daglig pasientbehandling. Avdelingen er delt i fire seksjoner, og som seksjonsleder for én av disse vil du få en viktig rolle i avdelingens ledergruppe. I seksjonen vi søker etter ny leder til, er det ansatt litt over 20 LIS og overleger som har et godt samarbeid. Vi har 21 senger, hvorav 13 er organisert som slagenhet og 8 som generell nevrologi. Som en del av vår faglige satsning holder vi for tiden på å utdanne vår egen nevrofysiolog , og i tillegg har vi en PHD og flere PHD-kandidater i seksjonen. I nevrologisk avdeling samarbeider vi på tvers av seksjoner for å levere god pasientbehandling. Det er viktig for oss å ivareta vårt samfunnsoppdrag sammen på best mulig måte for pasienten. 

Ledelse er et prioritert innsatsområde ved Sykehuset i Vestfold, og du vil få anledning til å
delta i Sykehuset i Vestfolds interne lederutviklingsprogram. I tillegg har
Sykehuset i Vestfold en sentralisert stab innen blant annet økonomi, fag og
kvalitet, HR og kommunikasjon, som ledere ved Sykehuset kan benytte til
veiledning og bistand ved behov. Dersom du nå har lest noe du syntes virker spennende, håper vi du vil søke stillingen, og skrive litt om hvorfor du ønsker å jobbe med oss i søknadsteksten. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen i tråd med rammene for spesialisthelsetjenesten, ledelsesplattformen og verdiene til Sykehuset i Vestfold
 • I tråd med SiVs ledelsesplattform og egen lederavtale ha endring- og utviklingsansvar, personalansvar, driftsansvar samt fag- og oppgaveansvar
 • Bidra til å nå avdelingen og klinikkens målsettinger
 • Delta som et medlem i avdelingens ledergruppe
 • Sikre trepartssamarbeid i seksjonen

Dersom du er lege og ønsker å jobbe klinisk innen seksjonens fagfelt nevrologi, kan dette vurderes for den rette kandidaten.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdannelse på høyskole og/eller universitetsnivå, bachelor- og/eller masternivå i helsefaglig retning(lege, sykepleier, fysioterapeut el.l) . Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Enten formell lederutdannelse eller erfaring fra ledelse fortrinnsvis i en kunnskapsbedrift
 • Det er en fordel, men ikke avgjørende at du har kjennskap eller erfaring med fagfeltet nevrologi
 • Det er en fordel om du har kjennskap til DIPS
 • Det er en fordel om du har kjennskap til GAT eller tilsvarende arbeidstidsplanleggingsverktøy.
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

  Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

  Personlige egenskaper

  • Du tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette 
  • Du har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg 
  • Du er strategisk og er opptatt av å realisere dine mål 
  • Du arbeidet systematisk, metodisk og ryddig
  • Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen 

  Vi tilbyr

  • En viktig rolle i et solid fagmiljø, og i et viktig samfunnsoppdrag
  • Mulighet for deltagelse i sykehusets interne lederutviklingsprogram
  • Godt samarbeid og sparringsmuligheter med lederkollegaer i avdelingen, og sentral stab innen HR, økonomi, kvalitet, fag og kommunikasjon.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Seksjonsleder
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Christian Vijayabalasingham Siva
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 975 93259
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Nevrologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3116 Tønsberg
  Søk på stillingen