Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Kreftrehabiliteringssenteret på Aker driftes et poliklinisk rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i yrkesaktiv alder (et Helse- og arbeid-tilbud). Det lyses nå ut et 4 mndr. vikariat i 40% til 100 % stilling som overlege/lege i senteret fra 01.09.23 til 31.12.23.

Kreftrehabiliteringssenteret har tilbud om tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter kreftbehandling. Tilbudet retter seg mot pasienter i yrkesrettet alder og har som mål å bidra til bedret funksjonsnivå og arbeidsevne for henviste pasienter. Enheten er tverrfaglig bemannet med onkolog, kreftsykepleier, sosionomer, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, psykologer og helsesekretær. 

Vi ønsker oss primært en spesialist i onkologi men også spesialister i fysikalsk medisin, nevrologi, allmennmedisin eller annet kan søke. Leger i spesialistutdanning med relevant klinisk erfaring og som nærmer seg ferdig spesialist er også velkommen til å søke. 

Enheten samarbeider tett med sykehusets kreftmiljø, og kreftpasienter fra hele Helse Sør-Øst kan henvises til senteret.

Kreftklinikken i OUS har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker, og har lands- og regionsfunksjon for flere diagnosegrupper, samt lokalfunksjon for mange bydeler i Oslo. Klinikken omfatter fagområdene kreft, hematologi samt klinisk støttefunksjoner organisert i Avdeling for klinisk service.
 
For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost. Oslo Universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater via postens signeringsportal.  

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvarlig ved senteret (evt sammen med seksjonsleder som er spesialist i psykiatri)
 • Bidra med medisinsk kartlegging og oppfølging av pasienter i et rehabiliteringsløp på senteret
 • Undervise i gruppebaserte rehabiliteringsprogram
 • Bidra inn i det tverrfaglige kliniske arbeidet ved senteret
 • Enkelte medisinsk-administrative oppgaver ved behov (f.eks. vurdering av henvisinger eller annet)
 • Stillingens ansvarsområde og arbeidssted kan justeres/endres dersom arbeidsgiver har behov for det 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, og ferdig eller nesten ferdig spesialist i relevant fagområde (se over)
 • Erfaring fra klinisk arbeid med kreftpasienter og/eller rehabilitering er en fordel
 • Undervisningserfaring er en fordel
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Strukturert og god evne til selvstendig arbeid 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Gode pensjonsordninger 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Skaali
Tittel: Seksjonsleder / psykiater
Telefon: 97654885
Navn: Sonja Caspersen
Tittel: Enhetsleder / sosionom
Telefon: 90829492
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4665861876
Arbeidssted
Aker
Trondheimsveien 235
0586 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image