Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Stillingen dreier seg om en 3- årig PhD stipendiatstilling knyttet til seksjon for behandlingsforskning, Forskning-og innovasjonsavdelingen, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, OUS samt Institutt for klinisk medisin, UiO.
Stipendiaten vil arbeide med prosjektet Kognitiv atferdsterapi for insomni hos pasienter med koronarsykdom – en randomisert kontrollert behandlingsstudie som ledes av Professor Toril Dammen. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seksjon for behandling av psykiske lidelser hos voksne, C3 Senter for fremtidig helse og den tverrfaglige  forskningsgruppen NORCOR (www.norcor.no) som arbeider med hjerte-kar forebygging.
Seksjonen og forskningsgruppene har regelmessige forskningsmøter for PhD stipendiater og har et aktivt nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiet er en 3-årig stilling (100%) knyttet til forskning og vil være involvert i behandlingsprosjektet med rekruttering av deltakere, karakterisering av deltakere, datainnsamling og datanalyse, Stipendiaten må delta i Universitetets/Fakultetets godkjente PhD program og det er forventet at prosjektet vil ferdigstilles innen stillingens utløp.  Hovedmålet med stillingen er forskningsopplæring som fører til PhD. Stipendiaten må, i samarbeid med sin veileder, søke om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjoner

Søker må ha :

 • Høyere utdanning, slik som fullført mastergradsstudium, fortrinnsvis medisinsk profesjonsstudium eller psykologisk profesjonsstudium
 • Erfaring fra eller interesse for psykiatri, psykologi, søvn, kardiologi eller psykosomatikk vil være en fordel
 • Relevant klinisk spesialitet vil bli verdsatt, men er ikke nødvendig
 • Evne til å gjennomføre prosjektet, inkludert gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Kjennskap til forskningsmetode og statistikk er en fordel, men ikke nødvendig
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk dedikasjon og motivasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner 
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Variert og spennende arbeidsmiljø
 • Ansettelse i IA bedrift med pensjonsordning, gruppe-og ulykkesforsikring
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Stipendiat
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Toril Dammen
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90163433
  E-post: toril.dammen@medisin.uio.no
  Arbeidssted
  PHA Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 21
  0372 Oslo
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image